Dags att riva Samhällskontraktet?

Dags att riva Samhällskontraktet? 1
Om man får tro polisen ”Kommer det bli otroligt jobbigt att vara kriminell i Sverige”. Många av oss i Sverige undrar nog varför det inte är så redan nu?

Polisen, för vilket den arbetande delen av befolkningen betalar en hel del skattepengar, meddelar oss slutsatsen att det ofta är samma personer som ligger bakom dom ökade skjutningarna och sprängningarna.

Problemet är tydligen, vilket bilden till höger antyder, att gärningsmännen är svåra att få tag på.

När det gäller sprängningar anmäldes mellan januari och september 2019 lika många fall som under hela 2018, 172 fall.

Under 2018 klarades 10% av fallen upp, preliminär statistik för 2019 visar på 7%. Det ligger alltså i farans riktning att vi vid årets slut har en uppklarningsprocent som har sjunkit med 30%!

Rikspolischef  (eller ska vi kalla honom Riskpolischef?) har tidigare slagit larm om att unga står i kö för medlemskap i kriminella gäng. Det anses väl av ungdomarna som en ganska vettig karriärväg, kan tänkas.

För att stävja det eskalerande våldet tänker sig polisen att samarbeta med försvarsmakten och SÄPO. Den förra har ju arbetat upp kompetensen på området genom insatser i Afrika och Afghanistan. Den senare, SÄPO, kommer väl kanske försöka infiltrera dom våldsamma gängen medelst särskilt utbildade och för ändamålet förklädda byrådirektörer.

Resten av befolkningen får väl, i den mån dom har möjlighet, helt enkelt försöka hålla sig ifrån Malmö, Stockholm och Göteborg där majoriteten av dom olika våldsdåden begås. Åtminstone tills dess att samarbetet mellan dom olika samhällsinstitutionerna bär frukt och våldet försvinner.

Tyvärr är det ju fortfarande så att dessa 3 städer faktiskt är Sveriges största och som sådana drar till sig en hel del folk. Både bra och mindre bra som det visar sig.

Här kommer vi in på den intressanta frågan om det s.k. Samhällskontraktet.

Vad är det i det stora flertalet hederliga malmöiters samhällskontrakt som säger att dom ska behöva stå ut med en så stor mängd sprängningar tills nu? Enligt tillgänglig statistik är det 32 stycken mellan januari och oktober 2019.

Eller, frågan är kanske felställd, varför sprängs det inte mer jämt över landet. Idealet i en socialistiskt perfekt värld vore ju att hela Sverige delade på bördan! Det passar perfekt in i vänsterns åsikt om all världens elände ska drabba alla ungefär lika mycket. En typ av pervers förlängning av devisen att alla ska med! Det säger ju sig själv att det liksom blir lättare när det totala antalet sprängningar och skjutningar fördelas mellan Treriksröset och Smygehuk!

Där har våra rikspolitiker (riskpolitiker?) och höga myndighetschefer något att fundera på! Vi andra, medborgarna i riket, funderar allvarligt på nyttan av det s.k. samhällskontraktet. Antingen får det vara ömsesidigt eller så får vara nog och rivas!