Expressen ljuger med NOAA

Expressen ljuger med NOAA 1

I Expressen släpper man fram Pieter Tans vid amerikanska NOAA (24 maj och 6 augusti) för att skrämma oss med klimatförändringar. Artikeln är kort men påstår upprepade gånger att mätningarna av koldioxidhalten i atmosfären vid Mauna Loa på Hawaii ger ett direkt värde på inte bara våra utsläpp av CO2, utan även vår påverkan på klimatet. Inget kunde vara mer ovetenskapligt!

”– Det här visar att vi fortsätter att påverka den globala atmosfären varje år. Vi människor ligger bakom den globala uppvärmningen tillsammans och vi har sett vad det kan leda till i form av extrema skogsbränder och torka. Det börjar bli väldigt svårt att leva med, säger han.”

Nej men vänta nu! Alla med minsta hum om naturen vet att där inte finns, aldrig funnits ett status quo. Det har varit vetenskapligt och filosofiskt känt sedan minst 2500 år och Herakleitos välbekanta liknelse att en man inte kan stiga ned i samma flod två gånger. På svenska har vi sedan mycket länge uttrycket årsmån.

Att koldioxidhalten varierar kan således inte avläsas som att så mycket har vi släppt ut. Än mindre går det att säga att med en ökning av x ppm CO2 har vi orsakat y värde biologisk eller z värde geologisk skada. Dels för att sådana samband inte finns och dels för att även om ett sådant samband kunde anges på en variabel, så gör alla de variabler som är upphov till naturens obefintliga status quo att någon direkt orsak-verkan inte kan anges.

Här är en graf som visar koldioxidökningen vid just Mauna Loa fram till 2017 i rött och global medeltemperaturutveckling i blått. Hade koldioxid styrt temperatur hade den blå kurvan följt den röda. Men det gör den uppenbarligen inte.

Expressen ljuger med NOAA 2

Påståendet att denna lilla ökning i CO2, oavsett den är antropogen eller ej, skulle vara direktkopplad till global medeltemperatur är således felaktigt. Något sådant samband finns inte.

Påståendet i bildrutan (i Expressens artikel) att vi nu skulle ha den högsta koldioxidhalten på miljontals år är helt och hållet falsk. Expressen sprider inte bara falska nyheter om klimatet, man ljuger medvetet för att göra det. Förmodligen förlitar man sig på att den oinformerade allmänheten inte har tillgång exempelvis den information vi kan visa här i två väldokumenterade grafer.

Så här har koldioxidhalten varierat de senaste 600 miljoner åren. Som synes normalt mycket högre än nu.

Expressen ljuger med NOAA 3