Hur man fördärvar ett land

Hur man fördärbar ett land, ta strid emot socialism, kommunism etc

Det finns en hel del praktiska handböcker i diverse olika ämnen, hur man bygger en veranda, ett uthus, skalar mango eller lagar en Buillabaisse.

Den här korta artikeln handlar om hur man snabbt och effektivt fördärvar en nation. Hur man tar ett rikt välskött land, och därefter med några välriktade insatser sänker hela skutan. Det hela sker mestadels i lönndom, med majoriteten av medborgarnas tysta medgivande.

Och det handlar inte om några spekulationer, inga fake news eller konspirationsteorier. Nej, allt är beprövat och har genomförts i verkligheten. Det hela tar ca 30-50 år, beroende på omständigheterna. Låt oss gå till verket:

Ta bort alla politiska spärrar

Från avskaffandet av tvåkammarriksdagen 1971, och otaliga grundlagsändringar, så har utvecklingen gått åt ett håll. Nämligen att minska folkets rätt att utkräva ansvar från de folkvalda. Att avskaffa kontrollinstanser, institutioner för maktdelning, s.k checks and balances. Det är därför vi saknar författningsdomstol, ämbetsmannaansvar och en justitiekansler med verklig makt.

I praktiken har valvinnarna fyra år av envälde framför sig. Det enda som möjligen stör är interna stridigheter. Anledningen till att kontrollinstanserna avskaffades handlade om att förenkla det progressiva politiska projektet. Att utan hinder hjälpa arbetarna och de fattiga. Allt i godhetens och de goda föresatsernas namn.

Så, när svenska politiker idag kritiserar polacker och ungrares grundlagsändringar, glöm inte att vi ligger långt före vad gäller avskaffandet av viktiga maktdelningsprinciper.

Höj skatterna drastiskt

Under 1970-talet så skapades det svenska högskattesamhället. Från mindre än 20% i kommunalskatt, till över 30% under drygt ett decennium. Därtill infördes momsen, punktskatterna och stora höjningar av arbetsgivaravgifter/sociala avgifter. De flesta svenskar är vana vid det här, man tror att högskattesamhället är en del av den svenska modellen, men det är det absolut inte.

Sverige var redan på dekis när högskattesamhället infördes. Det verkliga svenska undret skapades mellan 1850 – 1950. Det var då landet blev till ett av de rikaste i världen, med god vård, skola och ett utmärkt rättsväsende och försvar. Med frihandel och laissez-faire-politik skapades många av landets storföretag, som än idag bidrar till vårt välstånd.

Notera också att när man inskränker den ekonomiska friheten hos ett folk, då blir det givetvis allt mer beroende av staten, och medborgarna tvingas till underkastelse inför dess byråkrater och tjänstemän. Det blir viktigt att upprätthålla fasaden om att staten är god, annars  avslöjar man sin egen dumhet och godtrogenhet.

Inför okontrollerad massinvandring

De flesta av oss har inget emot invandring, tvärtom, det anses vara något som berikar och stärker samhället. Okontrollerad massinvandring är något helt annat. Sverige gick från 8,8 miljoner invånare till 10, 3 miljoner på knappt 20 år. 20% ökning av befolkningen, utan likvärdig utbyggnad av skolor, sjukhus och övrig infrastruktur. Dessutom handlar det inte om arbetskraftsinvandring, utan migranterna försörjs under långa tider av skattebetalarna, somliga under hela sina liv.

Det har skapats en ny underklass i förorterna, som inte delar majoritetsbefolkningens språk, kultur eller religion, varav många inte ens kan försörja sig själva. Kulturkrockar, fattigdom, trångboddhet, missförstånd och misstro skapar sociala spänningar, och ett samhälle som delats mitt itu.

Stora delar av skattebetalarnas pengar går inte längre till välfärdsprojektet, utan till att försörja nykomlingarna. Politikerförakt och främlingsfientlighet sprider sig som en reaktion mot den överdrivna migrationspolitiken.

Slå sönder den inhemska kulturen

Flera gånger har vi hört från ledande politiker att Sverige inte har någon egen kultur, att allt är lånat utifrån. Vi har inget eget att vara stolta för. Andra folk däremot, de verkar ha massor av kultur och religiösa föreställningar, och deras seder och bruk ska bejakas och respekteras.

Skolböckerna rensas från vikingar, den svenska stormaktstiden, greker, romare och den västerländska framgångssagan. Kvar blir diffusa idéer om jämlikhet, feminism, antirasism och det svenska folkhemmet från 1930-talet och framåt. Postmodernism, identitetspolitik, genusteorier blir ledande inslag på universitet och högskolor. Medan den svenska kulturen av pliktkänsla, laganda, tillit, hårt arbete enkelhet/asketism sakta smulas sönder.

Skräm befolkningen med yttre hot

Måla upp farliga yttre hot, det kan röra sig om klimatförändringar, farliga fascistoida länder eller dödliga virus. Skräm upp befolkningen via statliga mediekanaler, understödda av trogna offentliganställda klienter och kulturarbetare. Och när befolkningen upptäcker att beredskapslagren är tomma, att överheten inte har en aning om vad som händer, att landet leds av inkompetenta småpåvar  – utlys undantagstillstånd, kräv att allmänheten offrar sig för den goda saken, kräv nationell samling. Be riksdagen om extraordinära befogenheter, att lagstiftandet under en begränsad period inte ska passera riksdagen. Allt för att lösa krisen.

Då är vi klara. Vi i mål.