Långfredag

Långfredag 1Särskilt religiöst bevandrad är jag inte. Men så mycket begriper jag att påskhögtiden har att göra med att Jesus led, dog och uppstod för att var och en som tror på honom skulle bli förlåten sina synder och få evigt liv. Den naturliga kopplingen till svenskarnas förkärlek för ägg med godis, påskkärringar och pyntade risknippen är dock högst oklar.

Man kan konstatera att exempelvis barn till minst en förälder som tillber den grekiskt-ortodoxa varianten av kristendomen har den osedvanliga turen att få chansen till två firanden på raken de flesta åren av sin ungdom. Ett flickebarn jag träffade under min kliniska utövning tyckte givetvis att det var en helt lysande lösning på högtidsfirandet!

I år har dock de svenska häxorna belagts med flygförbud. Något tiggande av godis är inte att förvänta sig och såväl vägar som de få tåg som rullar kommer huvudsakligen vara öde och tomma på resenärer. I några få av höginkomsttagare bebodda områden kommer tankar av ruelse för den där italienresan tidigare i år att flyga förbi. Dessa tankar och viruset de förde med hem till Svedala är väl det enda som för närvarande är luftburet.

Några som flyger på opinionsvindarna är Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. Buret på en våg av till synes bekymrade uttalanden av sin ledare, han manar oss så statsmannalikt och landsfaderligt han mäktar med att ta ansvar, så ökar de med nästan 30 procent i senaste mätningen! Det är inte illa pinkat av ett gäng halta löss. Ledaren för oppositionspartiet nummer 1, hr. Åkesson, har bara att knyta näven i byxfickan och stilla bida sin tid. Han väntar ut ett avgörande misstag och är väl medveten om att det kommer en tid för ansvarsutkrävande. Att käfta emot i för stor utsträckning i det akuta skedet innebär för stora politiska risker om man själv önskar kröna sin karriär med statsministerposten.

För övrigt är det ganska talande att svensk polis förbereder insatser för att hantera upplopp och andra otrevligheter på sjukhus. Det kan väl tänkas att vissa grupper lackar ur när läkarna tvingas till hårda prioriteringar av vilka som ska få tillgång till högspecialiserade intensivvårdsresurser. Värt att notera i sammanhanget är att i princip inget sjukvårdssystem, skattefinansierat eller finansierat via privata sjukvårdsförsäkringar, vid någon given tidpunkt kan tänkas ha oändligt med tekniskt kvalificerade resurser och därtill utbildad personal för alla olika möjliga scenarier. Sedan är det givetvis en annan sak att politiker sett till att Sverige numera bara har två mobila fältsjukhus att smälla upp. Våra socialistiska överherrar har ju sedan murens fall varit maniskt övertygade om att det nu råder fred i vår tid. Samt att vi genom EU, FN och från 2014 genom feministisk utrikespolitik kan påverka allt och alla till att bli genomhyggliga och fredliga världsmedborgare.

Jag är, trots att jag gör mitt bästa för att försöka bevisa motsatsen, inte gjord av sten. Det får sägas vara ett oomkullrunkeligt faktum att de flesta som dör av det nuvarande viruset är äldre människor med en eller fler underliggande sjukdomar. I Sverige är det dessutom så att en riskfaktor torde vara att bo på äldreboenden eller behöva hemtjänst. Detta kan synas märkligt. Man måste dock betänka att politikerna som ansvarar för dylik verksamhet i värsta fall kan vara fostrade inom SSU. Den inpiskade socialistiska plantskolan föreslog på sin senaste kongress att man skulle servera mer vegetarisk mat på våra äldreboenden. Inte direkt för de boendes väl och ve, snarare är det väl klimat och annat som bryr de unga socialisterna. Inte heller politiker av andra partifärger än den röda verkar i större utsträckning bekymra sig om föga mer än att betänka klimat, genus och mångfald snarare än omsorg om de äldre och de som arbetar på golvet. En undersköterska jag träffade i mitt arbete berättade att de själva fick ragga munskydd, överdragskläder och handskar. Vi kan med andra ord visa fingret åt såssarnas paroll om ”att göra sin plikt, kräva sin rätt”.

Jag kan passa på tillfället att ge mig ut på riktigt djupt vatten genom att konstatera följande till synes självklara faktum. Alla som bor i Sverige inte bara bör, utan skall ovillkorligen vara tillräckligt bevandrade i talad och skriven svenska för att kunna ta till sig den information som får anses oundgänglig för att framleva sitt liv härstädes. Det ligger ett oerhört tungt ansvar hos svenska politiker och individer själva för den trångboddhet som utgör en grund för virusspridning i vissa områden.

I övrigt inleder jag mitt eget påskfirande med en stilla promenad, följt av lunch och därefter någon form av kulturell upplevelse med ett av mina synnerligen välartade barn. Far min får tyvärr inget besök då han är satt i karantän. Er övriga önskar jag en trevlig långfredag!