LEFT=REFUSED

LEFT=REFUSED 1
Titta på bilden och ställ dig frågan varför det engelska ordet för vänster, ”left”, inte står på skylten? Right, som kan betyda såväl höger som riktig, rättvis och rätt står det däremot!

Svaret är givetvis självklart. Går man till vänster så går man fel. Vänster är synonymt med statlig och överstatlig rovgirighet. Vänstern sätter ett anonymt kollektiv framför individen. Vänster innebär undantagslöst förtryck och inskränkta rättigheter.

Därför är det extra kul att läsa pressmeddelandet som hardcore-bandet Refused komponerat inför sitt (i mitt tycke efterlängtade album) Blood Red;

Vi som tror på en rättvis resursfördelning i en jämlik, ekologiskt hållbar direktdemokrati, vi som använder könsneutrala pronomen och ord som solidaritet, moraliskt ansvar, intersektionalitet och klasskrig, vi som tror på den marxistiska principen “Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är i dagsläget jagade, hunsade, mot väggen, på fall, kringrända, vår rörlighet begränsad, våra rättigheter kränkta. Det har varit tydligt ett längre tag: det skymmer för våra värderingar.

För er som inte känner till Refused så bildades dom 1992 i Umeå och gjorde sig ett namn inom musiken på sina texter som avhandlar marxism, djurrätt och s.k. straight edge. Med det sistnämnda menas ett liv utan droger.

Med andra ord inte helt politisk korrekt musik för den som befinner sig till höger om högern i svensk politik. Om man som jag tror på individens frihet framför intersektionalitet, klasskrig och marxistiska principer är det förenat med viss skamfylld njutningslystnad att avlyssna deras musik. Av pedagogiska skäl bjuder jag ändå läsare på ett smakprov, se nedan, av den nya plattan. I videon ger dom sig på en annan extremt vänsterorienterad ideologi. Jag överlämnar till läsaren att klura ut vilken….

 

 

Det mest intressanta är dock själva pressmeddelandets innehåll.

Smaka på citatet ”vi som tror på den marxistiska principen “Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är i dagsläget jagade, hunsade, mot väggen, på fall, kringrända, vår rörlighet begränsad, våra rättigheter kränkta. Det har varit tydligt ett längre tag: det skymmer för våra värderingar.””

Det säger något om vänsterns självbild och förklara också varför tonläget i debatten är så uppskruvat. Det är en skrämmande inblick i den allra mest blodröda vänsterns paranoida syn på sakernas tillstånd. När jag läser det förstår jag helt och hållet både varför klimatalarmister poserar på kappseglingsbåtar över Atlantiska Oceanen, samt att SSU på fullt allvar föreslår vegansk norm på våra äldreboenden.

Det blir också begripligt varför DN publicerar subversiva annonser betalade av världens just nu mest framstående socialistiska diktaturstat, samtidigt som tidningen vägrar befatta sig med material från ett yttepyttigt pseudoborgerligt parti en nordeuropeisk randstat.

Att som Refused påstå att ”det skymmer för våra värderingar.” känns liksom lite överdrivet…… Det har väl aldrig tidigare varit mer tydligt att vänsterns värderingar har tolkningsföreträdet. Till priset av vår personliga frihet inskränks, eller är på väg att inskränkas, på allt fler områden. Eller menar marxisterna i Refused att idealstaten är något liknande som Nordkorea? Visserligen pinas flertalet det landets invånare av svält och massivt förtryck. Men alla pinas å andra sidan ungefär lika mycket, det är också en form av rättvisa.

Kanske önskar man att Sverige skulle vara mer som Venezuela? Förutom alla andra problem i detta arbetarnas paradis befann man sig 2018 på en föga hedrande 168:e plats (av 180) på det korruptionsindex som organisationen Transparency International publicerar. Sverige hamnar på  3:e plats i samma index.

Det kan väl tänkas att Refused önskar att PK-ismen skulle vara ännu mer utbredd? Då skulle kanske bandet kunna påverka politikerna att förbjuda viss kulturyttringar, tvinga alla kommuner att hissa regnbågsflaggor vid alla högtider och kraftigt höja skatterna på kött! Då skulle allt kvardröjande motstånd mot det marxistiska drömsamhället effektivt utrotas….

Det går med andra ord att lätt förstå varför ”Right” både betyder höger och riktigt! Left har som verb dom svenska översättningarna lämnat/lämnad. Exempelvis ”vänstern har lämnat förståndet någonstans på vägen”, eller, ” hos vänstern är du lämnad till kollektivets godtycke”.

Eftersom jag är gravt höger och tror stenhårt på min förmåga att välja själv kommer jag med stort intresse ta del av bandets musik när den nya plattan släpps! Deras ideologiska och politiska ståndpunkter passar dock bäst i papperskorgen…