Next Big Thing!

 

Next Big Thing! 1

Fri Debatts redaktion väljer, efter moget övervägande och upphetsade redaktionsmöten som inte stod Bulletins efter i fråga om invektiv och tryckande på knappar för att tysta varandra, att publicera följande text från en person djupt insyltad i Klp:s högsta ledarskikt. Vi tackar vår källa Hjamtnar för hjälpen i kampen om att delge folket SANNINGEN!

Sverige sägs ha en unik konsensuskultur. Vi trivs bättre när alla kommer överens. Faktiskt är det så enkelt att man av ekonomin direkt kan avläsa hur bra vi klarar detta.

Diagrammet visar tiden 1921 till 1991, alltså efter Första Världskriget fram till att Socialdemokraternas makt “bröts.” Blå linje är BNP-tillväxt (som glidande medelvärde, period=5). Röd är S andel av mandaten i riksdagen, första och andra kammaren till 1969, och nya enkammarriksdagen.
Det är givetvis olika skalor på mandat och BNP-tillväxt – vi har inte haft 50% BNP tillväxt!

Next Big Thing! 2

 

Den streckade linjen visar ungefär var 50%-gränsen går, dvs över den har S egen majoritet i riksdagen. Den svenska ekonomin är som synes mycket känslig för detta samband:
* Man kan se hur S lyckades bromsa och till och med vända depressionen i slutet av 30-talet.
* Omedelbar återhämtning för BNP när S gör bättre val omkring 1960.
* Ett mycket stabilt 60-tal trots begynnande turbulens omkring i världen.
* När S förlorar sitt absoluta envälde i början av 70-talet, kan man se hur det bär utför med ekonomin.

I ”tvåparti-länder” som USA och Storbritannien går de skarpaste politiska hjärnorna till något av de två stora partierna. I Sverige torde detta motsvaras av Socialdemokrater och Moderater. Onekligen är det under efterkrigstiden så att de som vill åstadkomma något i politiken har dragits till S. Jämför som i diagrammet BNP – eller annat mått på välstånd – med hur många mandat S har haft i riksdagen. Det blir snart tydligt att BNP-utvecklingen i stort sett följer röstetalen för S.

Både till höger och vänster finns många som ser problem med demokrati, och håller med om att en ”upplyst despot” vore det bästa – problemet är att hitta en despot som tycker som jag! S har i alla tider haft ‘folkets väl’ som rättesnöre. När fler röstar S går det bra för Sverige.
Den bästa ”despot” vi kan finna heter just nu Stefan Löfven.

Vårt råd är därmed att samtliga bör rösta på Socialdemokraterna. Inte som taktik eller med en baktanke om att ”accelerera förfallet”. Nej vi har mycket handfasta skäl: landet går bättre om vi håller ihop. Din ekonomi kommer att bli bättre när vi har mer stabilitet. Vi något äldre minns ett tryggt och välfungerande land fram till 1990-talet (se diagrammet igen!)
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti är ett ”stort tält”: där finns plats för alla. Från ”nästan kommunister” till ”kanslihushögern”, från Ystad till Haparanda.

Rösta alltså på Stefan!

Ps. Om någon månad är det dags igen. Då sjunger vi gemensamt – oavsett vad vi röstade på förra gången –
”Båd stat och lagar oss förtrycka
Under skatter vi digna ned.”

[Källa för historiska data – BNP-tillväxt och mandatfördelning i första/andra kammaren – är historia.se]