Tillståndet i Riket, april 2022

Tillståndet i Riket, april 2022 1

Stefan Löfven kan med visshet betrakta läget i riket som någorlunda stabilt.
Somt är gott. Annat något värre. Glaset kan beskrivas som halvfullt eller halvtomt efter behov. Ännu en månad har förflutit i konungariket Sverige!

Skada är det givetvis att Sverige inte har mer politiskt korrekta domstolar, kanske Löfven tänker.
Om så vore fallet kunde vissa politiskt korrekta åklagare få bättre genomslag med sin ivriga försök att fälla oskyldigt folk som inte precis älskar vargar.
Det skulle varit mumma att slänga en fällande dom på bordet framför miljöfascisterna, eller om det är miljöpartisterna, vid nästa regeringssammanträde. Det skulle väl tillfälligt få dem att spinna som nöjda klockarkatter på en solig stenmur.

Åklagaren som drev målet får vårdas som en skatt. Ett framtidslöfte att lyfta upp när det gäller utredningar om rättsväsendets vidare utveckling i en nöjsam riktning.
Behoven av lydiga rättstjänare lär ju inte minska i dessa oroliga tider. Befolkningen måste även i fortsättningen hållas kort!

I media fortsätter Löfven att bibringa oss sin bisarra bild av verkligheten. Demokratin är hotad respektive i fara ena dagen.
Mest beroende på att så kallat borgerliga, det vill säga kryptosocialistiska partier, försiktigt närmar sig ett annat så kallat borgerligt, det vill säga kryptosocialistiskt parti, i akt och mening att kunna bilda regering.
Såsom partier i riksdagen plägar göra.

Den andra dagen försöker samma Löfven på allvar få oss att tro att (V) är demokratins väktare. Alla som är i princip läskunniga och inte enbart ägnar sitt liv åt måttlös konsumtion av reklam-television, melodifestivaler och annat strunt vet att det är osant.
Vi får vidare hoppas att inga från ungdomsförbundet seglar vidare upp i organisationen. I ungdomsförbundets principprogram finns formuleringar som Ung Vänster är ett revolutionärt ungdomsförbund med rötter i den kommunistiska delen av arbetarrörelsen.

Den nuvarande partiledaren för (V) har tydligen tagit avstånd från kommunismens irrläror, liksom den förra. Man bör dock hålla i minnet att den nuvarande partiordföranden på fullt allvar påstått att hon växte upp med fem (!) möbler i hemmet. Verklighetskontakten är med andra ord kanske inte helt optimal i Vänsterpartiets ledargarnityr (nu heller).

På debattsidan i SVD får Löfven eldunderstöd av två förvirrade hjältar som vill låta väljarna gardera med ett andrahandsval, preferensröstning. Som vanligt hotar man med Polen, Ungern och Trump.
Så kallad preferensröstning går till så att andrahandsrösten går igenom om förstahandsvalet inte klarar spärren till parlamentet.
Att man har spärrar, i Sverige 4 procent, är givetvis för att undvika en parlamentarisk röra. Eller för mycket demokrati. Någon måtta får det ju vara på folkviljan!
Problemet med en sådan tingens ordning är att det i forna öststater ofta förekommer en drös småpartier som inte klarar spärren. Då kan det polska partiet Lag och Rättvisa, som enligt svenska demokrativurmare är satans avkomma, med en relativt låg röstandel tillskansa sig makten.
Rösterna på småpartierna anses bortkastade.

Föga förvånande är de politiska beteckningarna på de två debattörerna i SVD liberal och socialdemokratisk.
Riktiga förståsigpåare med andra ord. Eller ulvar i fårakläder om man föredrar den beteckningen.
Lite förståelse har jag.
Det är ju förbannat svårt att byta ut valhensboskapen. Det ser illa ut med beväpnade politiska kommissarier som effektuerar trilskande väljare med nackskott utanför vallokalen. Dessutom måste ju den heliga stabiliteten, om en sådan nu existerar, i kammaren behållas. Att ta bort spärren mot det som uppfattas som rättshaveristiska småpartier duger inte!
Men att erbjuda väljarna en säkert andrahandsalternativ är tjusigt. Det verkar superjätterättvist!

De har med andra ord ett sjå i maktens korridorer att styra folkviljan rätt. Det vill säga i den riktning som makten vill att folket ska gå. Tanken på att folket faktiskt ska bestämma verkar inte ha slagit rot hos Löfven eller någon i rikets ledning.

Skönt då att dödsmördarepidemin rullar på med allsköns varianter. Lite besvärligt är det klart att förklara att drygt 97 procent av de drabbade på världsnivå överlever.  Som tur är har Sverige en anorektisk sjukvård som drabbas brutalt hårt vid minsta större sjukdoms/skadeutfall, regionerna har nämligen mycket annat att lägga sina krafter på.
Att politiker misskött planeringen av vården under årtionden kan nu användas som argument för att införa vaccinationspass och hot om att endast vaccinerade ska få kallas fullvärdiga medborgare. Att sjukvårdspersonalen går på knäna struntar man högaktningsfullt i.

Utan att vara särskilt konspiratoriskt lagd konstaterar jag att större delen av befolkningen i Sverige förväxlat ett relativt högt ekonomiskt välstånd med frihet.
Såsom man också gjort i Kina och USA. De flesta jamsar med och tycker det är helt i sin ordning att folk som ogillar vargar alls kan åtalas på inga grunder alls, förutom då att deras åsikter i vargfrågan anses obehagliga.
En statsminister som yrar om att demokratiskt valda partier är ett hot mot demokratin, samtidigt som diktaturvurmande kommunister omtalas som demokratins förkämpar (även om de inte alls tillåts delta i regeringsarbetet), anses tydligen normalt.
På fullt allvar önskar debattörer mixtra med valsystemet eftersom folket inte begriper att rösta rätt.
Hederligt folk ska delas upp i betrodda respektive icke betrodda beroende på om de låter vaccinera sig eller inte.
Sjukvården går på knäna eftersom man vill ha det så.

Stefan Löfven njuter. Han härskar genom att söndra. Man kan faktiskt påstå att karln är en ulv i fårakläder!