Avgå Löfven!

Avgå Löfven! 1I dagens Sverige kan man kanske tycka att det finns viktigare saker att fundera på än vår diplomatiska representation i Chile. Men jag vill ändå ta upp frågan om ett konsulat på Påskön. Den perfekta reträttposten för statminister Löfven!

Enligt Stefan, eller ”Steffe” som han kanske kallas i en trängre krets, skulle Sverige i år ha EU:s lägsta arbetslöshet. Sajten ekonomifakta.se redovisar att Sverige i april låg på 7,9 procent medans genomsnittet för EU var 6,6 procent. Tji på den, alltså.

Antalet sexualbrott i Sverige år 2016 var näst högst i hela Europa, 179,5 per 100 000 invånare om man får tro europaportalen.se. Bara Skottland var värre. Bakläxa på sexualbrottsligheten också.

Energipolitiken, eller frånvaron av densamma, ska vi bara inte tala om. Efter 2020 kommer det finnas sex reaktorer fördelade på tre kärnkraftverk kvar i landet. Förr snarare än senare är det risk för att vi måste klimatkompensera lägereldarna som värmer oss när den subarktiska vinterkylan pinar landet.

Den svenska utbildningspolitiken, det låter dumt att formulera det så, är ett kapitel för sig. De senaste PISA-resultaten har visat sig behäftade med grava metodfel.
En stor mängd utlandsfödda elever har helt enkelt plockats bort från urvalet. Även svenskfödda elever med ”svaga språkkunskaper” har sorterats ut. Det vore onekligen intressant att få analysera resultaten på ett djupare plan. I vilka bostadsområden lever dessa svenskfödda elever med ”svaga språkkunskaper”?

En rektor i Uppsala meddelar att elever plockats bort eftersom dessa arma själar i annat fall ”riskerar att må dåligt”. Och det är ju klart, bättre att de små liven mår bra idag än att de skaffar tillräckliga kunskaper för att bli anställningsbara imorgon.
Det är också helt klart att välmenande vänsterister som just i detta nu utbildas till att ta hand om framtidens utslagna ska ha ett jobb att gå till.

För att låna den franska författaren och dramatikerns Émile Zolas ord, J’accuse!

Det var vid socialdemokraternas kongress i Göteborg 2013 som Löfven utlovade EU:s lägsta arbetslöshet.

I ovanstående artikel noterar man att Löfven ojar sig över att socialdemokraterna beskylls för arbetslösheten trots att man inte haft makten på 6 år.
Nu har de haft makten i 6 år utan att nå målet.

J’accuse!

Vad gäller sexualbrottsligheten och för den delen allt annat elände som sveper över landet. Gängbrottslighet i form av brutala sprängningar och skjutningar, PK-onanerande pöbelupplopp med tillhörande knäböjande poliser och ”utsatta områden” där muslimska våldsprimitivister önskar lösa konflikterna utan rättsväsendets inblandning, kan jag bara säga en sak…

J’accuse!

Energipolitiken, eller frånvaron av densamma, är givetvis ett resultat av regeringschefens nödvändighet av att sitta i knät på ett av Sveriges mest extrema och samvetsömma ytterkantspartier, miljömupparna. Det, i sin tur, är ett omedelbart resultat av den organiska nödvändigheten socialdemokraterna känner för att regera.
Att makten skulle ha ett innehåll, syfte och mål står inte på Löfvens agenda. Det är makten i sig själv som är intressant, glansen och poserandet.

J’accuse!

Tillståndet i den grundläggande och högre utbildningen är givetvis ett resultat av den allmänt erkända principen ”alla ska med”.
Att så skulle vara fallet, att vissa människor är mindre lämpliga att examineras existerar inte i den av jämlikhetstankar svårt anfrätta socialistiska världsbilden.
Endast därför kan rektorer undanta vissa elever från att genomföra diagnostiska prov för att de annars ”riskerar att må dåligt”!
Kanske var det för att hr. Löfven själv mådde dåligt som han avslutade studierna på socialhögskolan i Umeå efter bara ett och ett halvt år?

Jag kan vidare notera att åtminstone en av de läkarutbildningar vi har i landet, där en nära bekant till undertecknad studerar, ser till att redan första terminen introducerar genus och jämställdhet i utbildningen. När det gällde vissa delar av föreläsningarna i molekylärbiologi släpptes dessa först dagarna innan tentamen. Och det är klart, visst är det viktigare att studenterna känner till det faktum att svarta i USA förskrivs mindre smärtstillande än hur grundläggande processer i människokroppen fungerar, eller hur?

J’accuse!

Stefan Löfven senaste klavertramp är hanteringen av corona-epidemin. Den senaste officiella statistiken(2020-06-20) ger vid handen att 4485 personer i åldrarna 70 till 90+ har avlidit i sjukdomen!
Det går inte att bortförklara med annat än att regeringschefen saknar förmåga att leda landet genom kriser när landets äldre faller som käglor (och våra minnesgoda läsare känner säkert till att jag inte tycker pandemin är något vidare att oroa sig för, detta måste hållas för sant för dem som inte tillhör riskgrupperna och någorlunda begriper att förhålla sig till problematiken!).
Om nu socialdemokraterna är så regeringsdugliga som de påstår sig vara, så på de svaga och skyddslösas sida som de säger, varför har Löfven-2 misslyckats så kapitalt att skydda de äldre?
Svaret är givetvis enkelt, socialdemokraterna bryr sig inte ett skvatt om att skydda äldre människor som har svagt immunförsvar och sitter skyddslösa på av nyliberala kapitalister upphandlade äldreboenden och hemtjänster. Eller för den delen kommunala dito.
I den socialdemokratiska världen är dessa människor redan avskrivna. En besvärlig budgetpost som är tvungen att hanteras.

J’accuse!

Alltså, Löfven måste ta konsekvenserna. Avgå och utlys nyval, Stefan!
Den nya regeringen kan säkert hjälpa dig med en trevlig reträttpost där mycken tid ges för att skriva memoarerna ägnade att frisera sanningen om den för Sverige så beklagliga period när du var statsminister.

Förslagsvis på Påskön, långt, långt borta från Sverige!