Rättvisan är blind och stukad!

Rättvisan är blind och stukad! 1I Sverige är som bekant rättvisan på många områden satt på undantag. När det gäller de värsta brotten som kan utföras, exempelvis våldtäkt, kan kriminaldåren ha riktig tur och dömas av ”domare” som är så klent intellektuellt utrustade att brottslingen går fri.

Senast var det två ärkesocialister till nämndemän (eller heter det nämndehen numera?) som utifrån offrets beteende i rättssalen slöt sig till faktumet att något brott inte kunde ägt rum. I sammanhanget noterar man att stödbevisningen var god.
Det faktum att yrkesdomaren och den tredje av nämndemännen ville fälla hjälpte föga. Vid lika röstetal gäller att den åtalade ska frias.
Inte blir saken bättre av att Socialdemokraterna vill ta sin hand från plattnackarna i tingsrätten. Det bevisar att våra domstolar är gravt politiserade.

Tidigare har bland annat en av Centerpartiet utsedd nämndeman, just denna kvinna tillbad den muselmanska guden, varit med och yrat om att den åtalade var av bättre familj än kvinnan han misshandlade och att kvinnan först borde löst problematiken genom att ta upp saken med mannens släkt!
Just detta fall blev det ett sådant liv och kiv om att rättegången togs om och mannan i laga ordning dömdes.

Vem minns inte heller den gråtmilda vänsteraktivisten som stoppade en utvisning genom att vägra sätta sig ner i ett flygplan på väg att lyfta. Efter att domen fallit konstaterades att nämndemannen från Sverigedemokraterna innan rättegången talat om saken vitt och brett i sociala medier. Hela eländet fick givetvis tas om för att det av vänsterpropaganda förvirrade flickebarnet i laga ordning skulle kunna dömas till ett (tyvärr) mycket milt straff för luftfartssabotage.

En sak ska vi vara mycket medvetna om. Nämligen att vi alla någon gång kan hamna inför skranket för någon verklig eller påhittad förseelse. Det ligger sålunda i vårt intresse att rättssystemet är robust och rättvist.

Klassiskt liberala partiets partiprogram ger tyvärr en dålig vägledning i frågan.  Kanske beroende på att partiet önskar ett samhälle som byggs på fredlig samexistens, vilket på alla sätt får anses vara en lovvärd tanke. Vidare går det att konstatera att det i ett klassiskt liberalt samhälle sannolikt kommer att lagföras färre brott som inte rör trygghet för liv och egendom.
Alla aktiviteter som inte har ett offer betraktar en klassiskt liberal som lagliga.

Återstår då den verksamhet där människor skadar andra genom sina handlingar. Exempelvis män som misshandlar och/eller våldtar kvinnor. Eller kvinnor som felaktigt påstår sig blivit misshandlade och/eller våldtagna av oskyldiga män.
Vi ska inte heller glömma bort alla kriminaldårar av olika härkomst som inom olika lösa gängkonstellationer gör livet osäkert för andra medborgare genom skjutningar, bombningar och bilbränder. Eller, sist men inte minst, världsförbättrare av vänstermodell som utför luftfartssabotage, eller som i helgen-slår sönder misshagliga politikers hem.

Ska vi nöja med oss dagens system där politiska partier utser politiska tjänstehjon att sitta och döma, eller inte döma, folk på lösa boliner? Är ett amerikaniserat system med juryrättegångar att föredra? I klassiskt liberala partiets partiprogram kan vi läsa:

”Det är avgörande för rättssäkerheten att behandlingen av ärenden vid domstolarna sker så snabbt och effektivt som möjligt efter det att lagbrottet har ägt rum samtidigt som handläggningen skall vara rättfärdig och verkställbar.”

En sak är säker, att på socialistiskt manér sänka kraven för att utbilda jurister som kan fylla platserna i våra domstolar är en dålig lösning.
Eftersom det i samma partiprogram konstateras att rehabilitering av kriminaldårar kan utföras av frivilliga organisationer, samt att fängelserna kan byggas och drivas av privata aktörer, så bör vi sätta oss ned och fundera på hur ett effektivt och rättvist rättssystem bör utformas.

Fri Debatt står öppet som ett forum att diskutera frågan på!