Riksdagen 2022

Riksdagen 2022 1Under förutsättning att den sorgliga JÖK-unge vi har att dras med för närvarande inte slarvar bort sig alldeles är det bara ett drygt år kvar nu.
Den 11 september 2022 går landet till val.
Det är med andra ord ett utmärkt tillfälle att dra igång min egen kampanj för att hjälpa till att rensa upp slyet i Stockholm!

Med huvudsakliga uppgift i parlamentet kommer bli att ifrågasätta vad alla andra partier håller på med. Istället för olika nyanser av socialdemokrati vill jag ifrågasätta om staten ska lägga ut pengarna, inte hur staten ska lägga ut dem.

Man kan i korthet sammanfatta min politiska filosofi med att varje man och kvinna med två friska ben ska stå på dem av egen kraft. De skall inte under skatter eller regleringar hindras i sin strävan efter frihet under eget ansvar.

Vidare ska beslut som inte rör rikets säkerhet eller utrikespolitik tas lokalt i kommunerna, nära medborgarna. Skattefinansierad medieproduktion, inklusive presstöd, måste upphöra. Statssubventionerade rövarkapitalister får söka sig något annat land att bedriva sin verksamhet i.

De omedelbara konsekvenserna av ett sådant synsätt är att bidrag aldrig kan bli en långvarig försörjning, enbart en nödlösning. Staten kommer också att sysselsätta sig med de avgörande frågorna. Exempelvis en poliskår som fungerar i HELA Sverige och en försvarsmakt som klarar att freda oss från en väpnad angripare.

Som klassisk liberal önskar jag att besluten tas nära medborgarna. I en sådan värld är det omöjligt att förespråka monstrositeter som EU. Den organisationen har för länge sedan spelat ut sin roll och bör avvecklas så fort det bara går. Sverige skall i den bästa av världar påbörja sitt utträde under nästa mandatperiod.

Regeringsformens första paragraf påstår att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Även om så är fallet märker vi, folket, inte så mycket av det.

För närvarande hålls regeringsmakten som gisslan av beslutsimpotenta socialister och klimatfundamentalister. Ivrigt påhejade av vänsterliberala mörkermänniskor som varit delaktiga i att effektivt förhindra en åtminstone till namnet borgerlig politik. Så går det när man navigerar bort sig bland alla lömska värdegrund på politikens stormiga hav.

Jag kommer verka för att min makt utgår från folket under hela mandatperioden. Genom att medelst modern teknik stå i kontakt med, och aktivt uppmuntra mina väljare till direktdemokratiskt beslutsfattande, ska de som röstat på mig kunna påverka mina beslut i kammarens omröstningar.
En politiker i Sveriges riksdag är blott och bart ett verktyg för sina väljares bästa.

Min målsättning är att vilken färg den kommande regeringen än har, med de nuvarande partierna är det i stort ändå olika nyanser av den socialistisk röda kulören, skall de finna mig besvärlig, omedgörlig och allmänt otrevlig. Ministrarna ska helst bli kallsvettiga och drabbas av tunghäfta när de ser mig i korridorerna och hör mig i talarstolen.
Du som väljare ska kunna känna dig trygg med att mina opponenter inte skall få en lugn stund!

Du kan redan nu komma med förslag och frågor på riksdagen2022@pm.me
Förändringen börjar NU!