SCBs rasistiska propaganda

Jag läste idag Center för Våldsbejakande Extremisms skrift ”Våldsbejakande högerextrem accelerationism” [1]. Det är en tragisk läsning om hur unga män sugs in i nätverk av hat och våld och sakta hjärntvättas till att avsky sina medmänniskor och ta ut sin aggression mot välfärdsstaten. Det är en väldigt viktig text för att förstå hur vi ska ta upp kampen mot vita mäns växande behov av att slå ut med våld i det nya supermångfaldssverige samt hur man ska rikta de nya lagarna mot extremism som vi snart kommer se.

CVE undviker dock att nämna elefanten i rummet när de skriver såna här saker:

Högerextrema accelerationister grundar ofta sin världsbild på rasistiska och antisemitiska konspirationsteorier. Ett särskilt populärt narrativ är att det pågår ett folkutbyte (”great replacement”) i väst.

Men vad är det som driver fram det högerextrema narrativet om folkutbytet? Ja ingen mindre än statliga CSB, vi har här en direkt koppling mellan regeringen Löfven och högerextrem nationalfascistisk extremism med en statlig myndighet som ombud.

Går man till SCBs sammanfattning av utrikes födda så möts man av den här gigantiska grafiken:

SCBs rasistiska propaganda 1

Följt av denna främlingsfientliga statistik.

SCBs rasistiska propaganda 2

Sedan är det fritt fram för de våldsbejakande och djupt brunnazistiska extremistfascisterna att använda maskulina fallogocentriska verktyg som extrapolering för att bygga en statistisk grund för sina konspirationsteorier om folkutbyte.

SCB sprider sedan, via maktens verktyg SVT, ytterligare hatpropaganda

SCBs rasistiska propaganda 3

Man ser även hur extremhögern och extremvänstern förstärker varandra när den före detta AFA-aktivisten, sedermera maktens lakej inom akademin, ytterligare spär på folkutbytesnarrativet med ännu mer fallogocentrisk statistik.

Invånarna med någon slags utländsk bakgrund står vidare idag för den absoluta majoriteten av ”påfyllningen” av både nya invånare i form av nya bebisar och barn (d v s antingen personer som är födda i Sverige eller personer som invandrar till Sverige som barn) liksom av ”påfyllningen” av nya invånare i s k arbetsför ålder (d v s personer i ålderskategorin 16-64 år).
Allt detta beror på att invånarna med någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt är påtagligt mycket yngre än majoritetsinvånarna och därtill får de fler barn per kvinna i s k fertil ålder.

Vi har alltså en ohelig allians mellan extremister, konspiratoriker, patriarker, myndigheter och regeringen som alla arbetar för att radikalisera vår samtid med påhittade maskulina koncept som statistik som verktyg. För att förhindra detta så bör man omgående sluta hålla räkning på vilka som befinner sig inom landet Sveriges gränser. Har man väl satt sin fot på svensk jord så är man svensk, det är den enda rimliga hållningen för att kunna bekämpa den negativa våldsspiraler som vi ser från högerextremfascistnazisterna och den djupbruna socialdemokratin.

1. Våldsbejakande högerextrem accelerationism

  1. SCB: Svenska barnafödandet minskarhttps://www.svt.se/nyheter/inrikes/scb-svenska-barnafodandet-minskar

  2. Tobias Hübinette – Under 2020 slutligen beviljades det  fler svenska medborgarskap än någonsin tidigare i svensk historia – det handlade om 80 175 personer som blev nya svenska medborgare varav de allra flesta var utomeuropéer.