Se på verkligheten!

Se på verkligheten! 1Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

Se i verkligheten vad som skett med själva förutsättningen för vårt moderna samhälle, elektriciteten. Se hur den missförstådda uppfattningen om klimat har ställt till det i landets elförsörjning.

Se verkligheten här:

https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/drift-och-elmarknad/

Se hur jämnt och fint elen flyter från kärnkraftverken och värmekraftverken. Se hur elen flaxar efter vinden i Frekvensen. Se hur elens flöde flaxar hela tiden och drar med sig även reglerkraften från vattenkraften.

Se att nu räcker inte elen när vi måste importera även på en helg när industrin står still.

Nu måste Karlshamns oljekraftverk köras och kol-el från utlandet importeras.

Försök sedan att förstå hur detta flaxande sliter på det dyrbara elnätet. Dess hållbarhet, som ger den nödvändiga elen, minskar drastiskt. Vi, befolkningen, tvingas på grund av flaxandet att bekosta reparationer eller nya dyra nät.

När ni nu har tittat på verkligheten måste ni ställa er frågan – hur mycket har alla ändringar av elsystemet verkligen påverkat jordens klimat; minskat CO2 i atmosfären, vilket ju var målet med alla ändringar.

Fråga er: Hur kan landets utsläpp av CO2 minska, när bygget av tusentals vindkraftverk alltid ökar det. Fråga er också hur landets utsläpp av CO2 minskar genom att alla kärnkraftverk som levererar helt CO2-fri el skall stängas.

Återstår bara en fråga: Är det vettigt att utan folkets stöd tvinga på folket en s.k. omställning, där all el skall komma bara ibland, från vindkraftverk när det blåser?

Än är vi tyvärr inte tillräckligt många som inte har insjuknat i klimatnojan och som därför ser verkligheten. För oss är det självklart att den sjuka omställningen inte får genomföras och att de stängda kärnkraftverken genast måste sättas i drift. Då blir det åter så att Sverige har ett betryggande överskott av CO2-fri el och då kan också den svenska naturen räddas, när alla onödiga vindkraftverk stängs och naturen återställs precis så som lagen kräver.

Öppna ögonen. Se nu.

När ni sitter i mörker, fryser och hungrar är det för sent.