Socialism är Pornografi

Socialism är Pornografi 1
Till synes trevligt. En retuscherad yta som kan vara upphetsande att titta på! Tyvärr krävs det hela tiden kraftigare kickar för att behålla massornas intresse…. Socialism är dom politiska ideologiernas motsvarighet till pornografi.

Både socialism och pornografi vädjar till människors primitiva känslor. Mycket handlar också om maktutövning och klassiska idéer om över- och underordning.

När klassisk liberalism menar att individen är vuxen att själv fatta sina beslut om sitt liv så tror socialisten på storskalighet och massproduktion. Precis som världens producenter av pornografi som (förlåt ordvalet) sprutar ut massproducerat skräp till massornas förtjusning.

Som ett exempel på primitiva känslor försökte SSU, Socialistiska Snor-Ungars förbund, tidigare i år rösta fram förslaget om en sorts ”vegetarisk norm” på offentligt drivna äldreboenden. Detta trots att aktuell forskning ger vid handen att äldre som äter energirik mat bl.a. har en mindre risk för fallolyckor.

För SSU är dock en missriktad omsorg om klimatet viktigare än äldres mathållning och eventuella risk för fallolyckor. En liten höftfraktur på ålderns höst kan väl inte skada, tycks SSU säga? Det är ju planetens framtid som står på spel! Att fallolyckor innebär stort lidande och faktiskt ökad risk att dö för äldre bortser man gärna från.

SSU i Falkenberg lockade ungdomar med s.k. goodiebags när de skrev in sig som medlemmar. Särskilt ångerfulla verkar dom inte vara inför tilltaget. Förmodligen tycker SSU (i Falkenberg) att det är synd att Skolverket backar om sitt förslag att skippa antiken i läroplanen. Vakna ungdomar kommer ju då kanske att läsa om Roms klientsamhälle.

Primitiva känslor är det också fråga om när människor tvekar om klassiskt liberala lösningar när privata sjukvårdsförsäkringar kommer på tal. I Sverige är det svårt att tänka sig andra betalningslösningar än den via skattesedeln. Möjligen är det så att svensken i allmänhet, hardcore-socialisterna i synnerhet, behöver lite bättre självförtroende?

När retuscherade ytan börjar krackelera lite, ett exempel är problemet med omfattande bidragsimmigration, är vänstern genast där och sminkar upp. Man har, bland mycket annat, försökt göra det troligt att många migranter har hög utbildning och anställningsbarhet. En vurm för att inrätta nya myndigheter finns också. En Jämställdhetsmyndighet inrättades 2018.

Alla som vill når deras hemsida här. Alla som tror att dom kommer åstadkomma en väsentlig positiv skillnad i vårt samhälle får gärna förklara för mig hur det ska gå till. Kan en åtgärd vara att snällt förklara för svinaktiga tölpar till män, särskilt dom i Sverige nyinflyttade som fortfarande tror på klansamhällets goda inverkan, att dom ska ta och ändra på sig? Utsikterna för att lyckas synes mig vara minimala.

Särskilt intressant är maktutövningen och idéerna om över- och underordning. Medborgarna i vårt land verkar ha en masochistisk läggning. Vi vill vara underordnade en sadistisk statsmakt. Visserligen är vi piskade till lydnad, men vi vet åtminstone vad vi har. Det är inte illa vara i en allt mer kaotisk omvärld.

Förutom skatter (som tyvärr förfuskas och kastas i svarta hål) understödjer staten ren hysteri. Ta detta med klimatet. Hjälper inget annat så kan vänstern hota oss med att vi snart kommer gå under.  Barn som inte kan lastas för sin okunskap upplyfts till profeter och hyllas oreserverat av personer som borde begripa bättre.

Människor ser att systemet inte fungerar men reagerar inte. Systemet, socialismen med andra ord, bländar och förvirrar människorna med ickefrågor. Socialismen vädjar till samma kicksökeri som en obegränsad tillgång till pornografi gör.

Socialism i alla dess former, precis som pornografin med alla sina fetischer, är i grund och botten ett sätt att hålla folk i schack och tvinga dem till likriktning. Det är därför socialism är pornografi.