Solsting

Solsting 1

Sverige upplever sommarhetta, fotbollsfeber och politisk härdsmälta. På städernas gator vandrar de årligen återkommande estetiska haverierna omkring.
EU har dock inte fått solsting när man påbörjat utbetalningarna av sitt coronastöd. Den saken har varit planerad i ett år.

I samband med att EU:s finanskommissionär informerar finansministrarna om sakernas tillstånd låter vår egen stjärna, Magdalena, undslippa sig att: En global miniskattesats kan ju rätt utformad vara någonting som är positivt.
Detta under förutsättning att man slopar alla andra initiativ om digital beskattning, vilket vi alltså inte gillar. I Magdalenas värld är socialdemokratin Sverige och Sverige är socialdemokratin.
Att det finns individer, ganska många sådana faktiskt, som varken vill skuldsätta oss för generationer på grund av coronapengar, eller plågas av globala minimiskatter, har nog inte slagit henne. Att avstå digital beskattning både på nationell och internationell nivå har vi heller inga svårigheter med.

Jag skulle vara fullständigt nöjd med att skrota EU-projektet helt och hållet. Fördelen för Magdalena är uppenbara med en sådan tingens ordning. Då skulle hon kunna stanna hemma och sekundera sin chef ”statsministern” i den uppkomna politiska härdsmältan.

Inte heller här kan man tala om solsting.
JÖK-en har varit en katastrof från början. Möjligen levde väl S, MP, C och L i den uppfattningen att oppositionen och V skulle vara utmattade av hittillsvarande dumheter för att reagera på förslaget om hyrorna, som det för övrigt är ytterst märkligt att politiker ska ha synpunkter på från början.
Tyvärr så var det så att V begåvades med en ny partiledare med stark ideologisk övertygelse. Jag kan tänka mig att man bara behöver tala med Nooshi Dadgostar i ungefär trettio sekunder till en minut för att hon ska formulera sig i termer av ”detta brinner jag för”!

Sådana människor är givetvis rent livsfarliga för en regering som önskar använda sitt parlament uteslutande som transportkompani.
Låt vara att även undertecknad allvarligt missbedömde situationen när jag uppkäftigt påstod att den uppkomna situationen aldrig skulle inträffa.
Till skillnad från många andra bad jag dock snabbt om ursäkt för min felaktiga analys redan dagen efter!
Ödmjukhet är ett av mina mest framträdande karaktärsdrag.

Fotbollsfeber råder det också. Senast vann våra svenska hjältar på straff mot ett lag vars nationstillhörighet jag redan glömt bort. Vi har nu chans att nå någon form av final om jag förstått tidningarnas rapportering rätt.
Vad som intresserar mig är, som läsaren säker förstår, inte själva bolltrillandet. Det är istället det faktum att landslaget flyger omkring i ett specialchatrat plan utan att Greta T verkar ha knystat ett ord om saken. Ingen annan av våra klimatförkämpar heller för den delen.
Idealet vore ju att man specialchatrat segelfartyg att frakta runt gossarna med.

För att slå två flugor i en smäll kunde man ordnat med Gladan och Falken. Då kunde Sveriges försvarsmakt samtidigt få ett gyllene tillfälle att visa upp sig på den internationella arenan med lite goodwill.
Gossarna i landslaget skulle få sjöben och nödvändig träning i navigation för kunna få hederliga jobb efter avslutad karriär. Klimatrörelsen skulle på ett mer naturligt sätt vara inkluderad i fotbollsmästerskapet, och det är det viktigaste av allt. Att alla och envar är inkluderade!

Sist och slutligen en värdering av estetisk karaktär. Trots att det egentligen för varmt för vita män att röra sig utomhus så måste också vi göra det från tid till annan.
Jag riktar nu en vädjan till mina medmän i medelåldern. Knäpp skjortan. Åtminstone när ni kliver in i livsmedelsbutiker!
Hur ni klär, eller inte klär er, hemma är en annan sak. När man befinner sig på stadens gator och torg krävs det en viss hyfs och finess. Att man drabbas av solsting och tillfällig sinnesförvirring är ingen ursäkt!

I övrigt har jag inget att tillägga eller dra ifrån. God helg på er.