Sträck på er tornedalingar, ni är inga offer

Sträck på er tornedalingar, ni är inga offer 1

Jag är en pojke från malmfälten och mina rötter går djupt ner i Tornedalens jord, jag kan spåra min familj tillbaka till åtminstone 1600-talet då min familj nämns i Antti Keksis kväde om den stora islossningen i Torneälven [1].

Ju mer jag tittar på mitt släktträd ju starkare känslor får jag för denna lilla plats i världen. Så även om jag inte längre bor däruppe i det förlovade landet och inte ens talar mitt riktiga fadersmål så har jag ett stort intresse för nordkalotten, samer och kväner. Att försöka få någon rätsida på hur länge diverse folkgrupper levt däruppe är inte lätt, kväner omnämns redan i Egil Skallagrimssons saga [2] och att samerna funnits där länge är det ingen tvivel om. Bilden kompliceras av att alla olika folkgrupper ofta i historiska texter blandas ihop så att det inte alls är tydligt vad som egentligen menas när en gammal text nämner lappar, skridfinnar, finnar etc men att det bara rör sig om det vi idag kallar för samer är uteslutet [3].

Min avsikt med det här inlägget är emellertid inte att klargöra hur länge alla folkslag funnits där uppe på nordkalotten, de har alla funnits där långt före Sveriges slemmiga tentakler någonsin nådde dit, nej det här inlägget handlar om hur alla vi äktnorrlänningar låtit oss kuvas och omyndigförklaras av Stockholm. Nu så skriker tornedalingarna om att bli klassificerade som ”urfolk” [4] och de ojar sig något fruktansvärt över hur Sverige har förtryckt kvänerna [5,6]. Varför? Därför att det luktar skattemedel!

Har det skett förtryck? Javisst, min far fick smaka på aga om han pratade byfinska i skolan och det var förmodligen varför han aldrig förde vidare språket till mig och han var inte den enda [7], ja finskspråkiga folk sågs som potentiella spioner och förrädare efter att Sverige tappade Finland [8]. Är jag själv lite surmulen över att jag inte kan prata mitt språk, inte vet vilka visor mina förfäder sjöng, inte vet vilka gudasagor de hade eller vilken trolldom de trodde på? Självfallet!

Men innebär det att jag ska gå till överheten med mössan i handen och lite försynt be om att få bli klassificerad som det jag redan vet att jag är? Eller tigga allmosor så jag kan lära mig något om min egna kultur genom statens omsorg? Givetvis inte! Huruvida Stockholm säger att tornedalingar är urfolk eller ej är irrelevant, tornedalingarna vet! Så räta ryggen Tornedalingar! Visa att ni är Faravid söner och döttrar och inte några patetiska fattighjon som bugar och bockar inför statsmakten!

Föreställ er istället en bättre vision, en vision där en tornedalsk karl med aktning tar lapparnas högste hövding i hand och tillsammans deklarerar de att de ämnar bilda det fria furstendömet Nordkalotten och har Stockholm något emot det så får man se om de ändrar åsikt efter några veckor utan el, malm och papper. Hulkoff skapar därefter raskt den nya nationalsången tillsammans med någon fager jojkare och i både lule och torneälvarna flödar mjölk och honung frikostigt. En tid av aldrig tidigare skådat välstånd infinner sig där lappen får vara lapp och kvänen får vara kvän och vad stockholmarna tycker bryr sig ingen om.

Men nej, alla ska istället försöka ta på sig denna jävla offerkofta och söka allmosor, patetiskt! Beter ni er som knähundar så förblir ni knähundar. Finns det något norrländskt stål i er ryggrad eller kommer ni fortsätta på den inslagna banan i kamp om vilken folkgrupp som är de största offren?

  1. Norrbottensförfattare – Antti Kexi
  2. Egil Skallagrimssons saga
  3. Kvenlandsförbundet – Lappar 
  4. SVT – Tornedalingar och kväner vill bli urfolk
  5. SVT – Regeringen tillsätter sannings- och försoningskommission för övergrepp mot tornedalingar
  6. SVT – Sture Karlsson från Mertajärvi utsattes för skallmätning på skoltid
  7. Sveriges kulturtidskrifter – Det förbjudna finska språket
  8. Kvenlandsförbundet – Kulturgräns