Tillståndet i Riket, mars 2020

Tillståndet i Riket, mars 2020 1

Undersåtarna i Sverige har fått ännu en pusselbit att lägga i den stora gåtan om hur skjutningar, bombdåd och rån kan förklaras. Enligt allas vår käre ledare och ljus i det stora nordiska mörkret, statsminister Stefan Löfven, kan gåtans förklaring ligga i de omfattande (?) skattesänkningar som hans företrädare på posten genomförde.

Om inte annat kan en sådan syn på sakernas tillstånd ge upphov till en massa intressanta utredningsförslag på regeringens olika departement. Med en socialdemokratisk överhövding på finansen kan jag tänka mig att det kliar i fingrarna att beställa en undersökning som bevisar godheten i högre uttag av skatt från menlighet och företag. Vad man definitivt kan konkludera är att socialdemokratins absolut största problem är att de är så bländade av sin egen förträfflighet att verkligheten inte syns.

Symtomatiskt är att SvT var tvungen att omlokalisera inspelningen av ett s.k. debattprogram från ett ”utsatt” område till ett inte lika utsatt område. Om man inte gjort det får man intrycket att vad som helst kunnat hända. I en av kvällstidningarna läser jag att en lokal för PRO i den staden fått skottsäkert glas installerat av kommunen, rutorna krossades för ofta i annat fall. Tyvärr brydde man sig tydligen inte om att fråga ligisterna vid vilket skattetryck de kunde tänkas upphöra med sina aktiviteter.

Nu är ju inte allt mörker och elände på skattefronten, det finns kanske företag som kommer tjäna pengar och kräva nyanställningar när plastpåseskatten införs. I god socialistisk ordning tar (MP) och (S) med ena handen och ger med den andra. En enkel människa som jag kan väl tycka att marknaden skulle kunna lösa sådana saker själv utan klåfingrig inblandning från politiker. Tyvärr har vi en regering som anser att folket bör piskas till lydnad.

Så över till den just nu mest brännande frågan av dem alla, COVID-19 som orsakas av SARS-CoV-2. I den frågan har jag, nästan utan undantag, lyckats göra mig till ovän med hela det s.k. politiska spektret. Givetvis beror det ganska mycket på min översittaraktiga attityd när jag diskuterar med folk. Men det hjälper inte heller att  läsa rubriker och artiklar i pressen. Vad som egentligen sägs i just den artikeln är ju att om de vanliga säsongsbundna influensorna dödar 1,7 människor per 1000 drabbade så beräknas COVID-19 döda 34 människor per 1000 drabbade. Det kan tyckas bestickande. Men allt beror på vad man jämför med.

Sars (2003) dödade 93,75 personer per 1000 drabbade, dödligheten var alltså drygt 55 gånger värre än vanlig influensa och nästan 3 gånger värre än den beräknade dödligheten för COVID-19! Men en sak måste man hålla i minnet, Sars drabbade ”bara” 8000 människor. Siffran för COVID-19 är vid denna artikels pressläggning 83392 konstaterade fall. Av dessa siffror går det att dra följande rimliga slutsats; COVID-19 har hittills visat sig ha lägre dödlighet än Sars men den sprids lättare. Det senare som ett resultat av det förra, om en smittbärare överlever sprids smittan lättare.

Att symtomen på sjukdomen  hos annars fullt friska och relativt unga individer kan vara ganska milda utgör givetvis ett stort problem i sammanhanget. Italienska medier rapporterar att ”patient ett”, en 38-årig man, hann träffa 4 läkare under en period av flera dagar innan varningsklockorna började ringa. När symtomen väl togs på allvar ska han tillbringat 36 timmar på sjukhuset innan han till slut testades för viruset och sattes i karantän. I Sverige har en med sjukdomen åkt tåg mellan Stockholm och Göteborg, där har man ett digert arbete med smittspårning.

Som vanligt är det enligt denna kinesiska studie äldre  människor, och människor som redan är allvarligt sjuka, som löper de största riskerna för att dö.

I farans riktning ligger givetvis att import av exempelvis råolja från Ryssland kan påverkas vid ett utdraget förlopp. Man kan vidare få problem med elektroniska komponenter. Svensk köttproduktion kan få problem med import av djurläkemedel. Sveriges regioner har skyddsutrustning för 5000 diagnosbesök och 1400 vårddygn.

Sist och slutligen måste man då ställa sig frågan om detta inger skäl till oro? Svaret är att det är upp till den enskilda individen att bedöma. Jag är personligen övertygad om att viruset SARS-CoV-2 kommer att ta ytterligare några varv runt jorden tills de flesta av oss är immuniserade och anpassade till viruset.  Mänskligheten har enligt min mening klarat betydligt värre smällar tidigare. Som vanligt när det gäller utbrott av smittsamma virussjukdomar gäller det mer än allt annat att individerna i ett samhälle håller huvudet kallt och undviker att föra smittan vidare. Det görs bäst genom att använda sig av basala hygienrutiner och undvika kramar och handslag!