Trump och Mobiltele-fånar

Trump och Mobiltele-fånar 1
Det sägs att endast Sverige svenska myndigheter har. Det stämmer nog, nu har vi nämligen ett myndighetsbeslut på att Trump kan uppfattas som stötande.

Det är Transportstyrelsen, på senare år mest känt för sin oförmåga att upphandla tjänster för att hantera körkortsregistret, som sist och slutligen satt ner foten i ett ärende rörande en nummerplåt till en bil.

En man ville ha TRUMP på fordonets nummerplåt. Han fick avslag på sin begäran med förklaringen att bokstavskombinationen kunde uppfattas som stötande. Förmodligen har väl den byråkrat som berett ärendet läst boken Bosse & Bella och trumpna Donald som jag redogjorde för i en artikel den 25 augusti.

Nu äger jag varken körkort eller bil. Men om landets vägtrafikanter är så pass lättstötta att dom inte står ut med att det står TRUMP på en registreringsskylt så är det onekligen ett problem också för mig. Vem vet t.ex. vad som händer om jag i godan ro, fredligt cyklande på en landsväg, råkar stöta på en ömhudad socialist som råkat se nämnda registreringsskylt? Kommer socialistens ögon vara så fulla av tårar att hen  inte ser mig och kör över mig? Kommer socialisten i sin ilska missta mig för en av trumpetens sympatisörer och köra över mig?

Om skylten godkänts kanske Jämställdhetsmyndigheten lägger ner sitt arbete i protest, då skulle landet verkligen befinna sig i kaos!

Jag kan inte påstå att jag är någon vän av Donald Trump. Men han är trots allt statschef för USA. Vi kan tycka vad vi vill om dessa sakernas tillstånd, det i USA förevarande valsystemet och valmanskåren därstädes. Men att neka en (förmodar jag) svensk sympatisör till Donald Trump att ha hans namn på en registreringsskylt är bara fjantigt.

Det bör stärka alla frihetligt lagda svenskar i vår gemensamma strävan att välta myndighetssverige överbord! 

För ärligt talat, när blev du senast oheligt förbannad över vad du läste på en registreringsskylt? Det finns ju andra, viktigare saker, att förfära sig över. Många bilister har t.ex. den helt onödiga vanan att hantera sin mobil samtidigt som dom framför fordonet. Huruvida detta beror på att bilister är hemskt upptagna människor eller bara otroligt ignoranta i allmänhet kan jag inte bedöma. Men det förefaller mig som om risken är större att bli överkörd av mobiltele-fånen än den som läst TRUMP på en registreringsskylt.

Det hjälper uppenbarligen inte heller, konstigt nog, att lagstifta om förbud mot mobiltelefonanvändning när man kör. Polisen har inte möjligheter att kontrollera och lagföra dom som eventuellt bryter mot förbudet. Förbudet är sålunda helt meningslöst. Dock, och detta är viktig skillnad mot historien om registreringsskylten, om bilister lät bli mobiltelefonen när dom kör skulle det sannolikt bli en bättre trafikmiljö med mindre olyckor.

Kanske skulle statsmakten, istället för att stifta meningslösa lagar om registreringsskyltar och anställa småfisiga byråkrater för att upprätthålla dessa lagar samt införa meningslösa telefonförbud, prioritera annorlunda?

Låt folk bestämma själva vad som står på registreringsskylten. Låt försäkringsbolag bestämma hur riskpremien för mobilanvändande under bilkörning ska se ut. Jag kan nästan garantera att alla bolag som sysslar med bil och personskadeförsäkringar har siffrorna klara för sig.

Under tiden får undertecknad, då jag på alla sätt och vis kan definieras som en Sur Gammal Gubbe, småskratta åt lustiga registreringsskyltar. Samt, icket minst, fortsätta i mitt privata korståg att verbalt tillrättavisa bilister jag träffar på körandes med blicken riktad nedåt i en mobiltelefon.