Urbi et Orbi

Urbi et Orbi 1För alla oss som kommer ihåg latinlektionerna bör dagens rubrik vara en enkel match att knäcka! Det är väl dock tveksamt om italienarna i någon högre grad kommer fylla Piazza di San Pietro på påskdagen för att åhöra en deklaration från Hans Helighet rörande tillståndet i världen. För dem av Fri Debatts läsare som tillhör den romersk-katolska kyrkan så hänvisar vi till denna länk för det senaste Urbi et Orbi som finns tillgängligt.

Påskdagen är kristendomens partydag nummer 1. Jesus anses då ha återuppstått från de döda, så visst finns det all anledning för dem att fira.
Vi som kallar oss antiteister, tycker jag som är en av dem, kan gott hålla en låg profil denna dag. Bara för att man tar aktivt avstånd från gudar, högre makter och religion behöver man inte vara en så kallad party pooper.

Faktum är att man samtidigt kan vara antiteist och anhängare av principen om religionsfrihet. Vilka gudar, eller avgudar, människor väljer att tro och tillbe är ju enligt klassiskt liberala principer just deras ensak. Först när tron inkräktar på min personliga frihet är det av intresse att dra i nödbromsen. NAP gäller alltså även i detta fallet.

Ett av den moderna världens största problem verkar i själva verket vara den extrema frånvaron av varje form av själsligt djup hos en stor del av västvärldens medborgare. Istället för att utmana sina intellekt och förutfattade meningar genom att utforska världsreligionerna väljer man vettlös konsumtion, ytliga pseudoprofeter och dokusåpornas beklämmande självupptagenhet. Från kvällstidningarnas nätupplagor kan jag meddela att unga människor, så kallade ”påverkare”,  på fullt allvar låter sig intervjuas om vad de tänder på i sexuella sammanhang och hur många sexuella kontakter de haft. En favorit i sammanhanget är dottern till en av Sveriges kvittrande sångfåglar. Hennes senaste projekt är tydligen att kvinnor, av för undertecknad oklar anledning, skall dricka sitt mensblod.

De flesta tycks gömma sin bottendjupa ignorans bakom principen  ”att man tror på något”. Vad, kan man fråga sig? Möjligheten att utverka ännu en konsumtionskredit? Eller kanske ett vagt hopp om att kunna betala av den förra? Att hoppas bli upptäckt av ett tv-bolag som i bottenlöst förakt för allt vad mänsklighet innebär utnyttjar dig för ett fjantigt tv-program?
Gwyneth Paltrow (f.d. filmstjärna) tror på fullt allvar att man ska använda sig av produkter som ”rensar” kroppen från slaggprodukter trots att större delen av mänskligheten har både fullt fungerande lever och njurar. Den enda som faktiskt inte verkar tro på någonting utan bara tycker allt är bra och viktigt är nog svenska kyrkans ledare, Antje Jackelén.

Om du som jag står ute i högermörkret och skådar mot den värld som vänsterister anser vara så upplyst är det lätt att påskdagen 2020 drabbas av lätt yrsel, illamående och galopperande svårmod.

Lättare lär det inte bli när den pågående viruspandemin klingat av och vaccinet levererats ut till folket! De vänsterblivna ska då ta tag i projektet att bygga en skön ny värld. Då, om någon gång, kan vi räkna med överslag så det står härliga till.
Polisstaten är redan här när det gäller att kontrollera folks rörelser i karantäner. Förslag ligger på bordet om medborgarlöner för att underlätta försörjningen vid framtida utbrott. Mer statligt ägande i den privata sektorn betraktas som en lösning för att kunna mildra ekonomiska effekter av kommande problem.
De mer militanta delarna av klimat- och miljörörelsen konstaterar, för övrigt helt riktigt, att exempelvis luftföroreningar minskar i av viruset hårt drabbade områden med tunga industrier. Kan ni gissa vilka slutsatser de drar av den kunskapen? I förlängningen är det inte helt osannolikt att bioterrorister bestämmer sig för att hjälpa till med att försöka utplåna civilisationen såsom vi känner den.

Nu bor jag varken i Vatikanstaten eller har den andliga auktoritet som Hans Helighet Franciskus, men kanske skulle jag ställa mig på min balkong för en egen Urbi et Orbi (till staden, till världen)? Det uttalande som högsta företrädaren för romersk-katolska kyrkan vanligtvis gör till julen och påsken, samt det ovan länkade som rör viruspandemin.

”Till Halmstad och världen! Se upp för de mörka krafter som vill dra nytta av regeringars och så kallade ledares oförmåga att hantera det som för mänskligheten utgjort ett gissel under hela dess levnad. Använd i sammanhanget ert eget förstånd, tag hjälp av era grannar och det övriga lokalsamhället. Tag makten från staten och lägg den i edra egna händer! Tänk själva istället för att överlåta det till politiska broilers vars händelsehorisont icket är längre bort än nästa val. Endast ni veta bäst om edra behov. Lämna för ett ögonblick edra tv-apparater, mobiltelefoner och datorer avstängda och tysta och samtala med eder nästa för att på detta sätt finna lösningen på problemen.”

Det behöver väl knappast sägas att det finns ett, och endast ett, politiskt parti i Sverige som anser att vuxna människor är kapabla att själv hantera sina liv utan inblandning från en svårt vänsterbliven stat styrd av karriärpolitiker.
Ni hittar deras hemsida här!

Tillsammans kan vi ge oss lite hopp tillbaka. För det är väl det påskdagen handlar om, att få hoppet tillbaka!