Vaccin en runda till!

Vaccin en runda till! 1Enligt officiell statistik har det i världen till dags datum dött
1 916 357 personer i covid-19 (2021-01-09), i Sverige är drygt
90 procent av dödsfallen i gruppen 70-plus.
Som jämförelse kan vi konstatera att det 1980 dog 2 600 000 i mässlingen. De flesta som infekteras och dör i den sjukdomen är barn under 5 år.

Mässlingen är den med vaccin förebyggbara sjukdomen som orsakar flest dödsfall i världen.
Tittar man på den mässling ur ett svenskt perspektiv kan vi konstatera att dödsfallen minskade med 77,5 procent mellan 1861 och 1910. Detta är inte unikt för just mässlingen i Sverige. Dödsfallen minskade generellt i olika infektionssjukdomar eftersom människor helt enkelt fick bättre levnadsomständigheter under den perioden.
Sedan MPR-vaccinet infördes 1982 låg antalet dödsfall på noll och inga under många år. Mellan 2000 och 2010 dog 5 personer, alla vuxna. Det senaste dödsfallet i Sverige var tydligen 2013, en immunsupprimerad vuxen avled av encefalit orsakad av mässlingvirus.

Eftersom dödsfallen i mässling fortsätter minska kraftigt, år 2000 dog 651 600 och 2018 140 000, kan man ur ett hälsovårdsperspektiv konstatera att MPR-vaccinet är en succé.
Låt vara att allt inte är frid och fröjd. Det förekommer fortfarande stora utbrott av sjukdomen i fattiga länder på grund av akut undernäring låg vaccinationstäckning, svaga sjukvårdssystem och förekomst av andra infektionssjukdomar. Mässling dödar fler än vad Ebola gör.
Som när det gäller mycket annat här i livet måste vi här konstatera att Jan Guillou har rätt när han han säger att man inte nog kan betona vikten av att rätt välja sina föräldrar. I fallet med mässling bör man välja en mamma och pappa som bor i länder med 95 procent täckningsgrad av vaccinerade! Det är nämligen då så kallad flockimmunitet uppnås. Alltså är man skyddad även om man skulle ha oturen av att vara ovaccinerad.

När detta är sagt kan man då undra om det inte alls är helt självklart att vaccinera sig mot det nuvarande viruset?

Jag skrev om det i en artikel 2020-12-27 och vill nog påstå att min åsikt i frågan ligger fast. Personligen tänker jag inte vaccinera mig. Visserligen är covid-19 en i undantagsfall mycket allvarlig sjukdom. Men statistiken är på min sida och oklarheterna kring flockimmuniteten för stora.
Att sjukvården är ansträngd är givetvis beklagligt men ur mitt perspektiv betraktar jag det som Någon Annans Problem. För att spä på cynismen ytterligare konstaterar att jag det är allmänna och fria val nästa år, alla som är intresserade av en robust sjukvård som står pall för olika scenarier uppmanas att rösta klokt. Betänk att politiker mycket gärna önskar att det var möjligt att byta ut valmanskåren, valmanskåren har å sin sida en högst reell möjlighet att byta politikerna!

Särskilt orolig för att vaccinet skulle ge några irreversibla biverkningar har jag inte heller. Men när det gäller medicinering är jag generellt skeptiskt till sådan om den inte är livsnödvändig. Fick läkare i min omgivning bestämma helt själv skulle jag ta medicin mot ett flertal olika tillstånd. Men som tur är kan jag under nuvarande omständigheter leva ett sådant liv att det inte är nödvändigt.

Med min inställning i frågan kan jag givetvis inte ställa några krav på att andra skall vaccinera sig. Att kräva av andra vad man inte gör själv kallas dubbelmoral och det överlämnar vi till våra höga företrädare att syssla med. Riksdagshen, ministrar och före detta generaldirektörer har ofta det som extraknäck.

Utan att betrakta mig själv som en särskilt moraliskt högstående person försöker jag dock, så gott det går, att aldrig lova mer än jag kan hålla och stå fast vid mitt ord.
På andra sidan av den politiska skalan finner vi dem som betraktar sig som moraliskt högstående, socialisterna. Samma personer som står på presskonferenser och hutar åt valboskapen att sköta sig för att sedan löpa ut på köpcenter och handla. Alternativt far till kanarieholmarna och köper hörlurar. Eller till fjällen utan pjäxor till skidorna. Givetvis är de väl medvetna om att folk tenderar att glömma till nästa val. För övrigt hålls de om ryggen av alla andra på den nivån. Åt den som har skall varda givet!

Finns det då några grupper som verkligen bör vaccinera sig?
Självklart finns det det. Men det är inte min uppgift att skriva folk på näsan i denna fråga, folk. Det finns det andra som klarar mycket bättre.

En sak ska man dock vara mycket klar över. Viruspandemier av olika slag och sorter är och förblir ett resultat av den moderna människans sätt att leva, det är moderniteten som är problemet. Att vi är många, hur vi väljer att leva och rör oss över jordklotet på det sätt vi gör. Hur vi än vrider och vänder oss är det vi människor som utgör problemet, det kan inga vaccin i världen ändra på.

Sist och slutligen landar handlar det om något som socialister hatar och avskyr, det personliga ansvaret för hur vi väljer att leva våra liv!