Vad frihetsmarscherna handlar om

Vad frihetsmarscherna handlar om 1

Eller åtminstone borde handla om. Till viss del gör de det, men det borde kunna beskrivas tydligare både av och för exempelvis media och den allmänhet som inte vaknat.

Individens frihet kontra kollektivet och korportionernas tvång. Kollektiven är socialismen i alla dess former. Tvångsanslutningar till fackföreningar. Big Tech och deras i praktiken monopol på digitala plattformar av olika slag, så mäktiga att även stater inte förmår stifta lagar som håller medborgarna fria och skadeslösa från teknikföretagens inskränkningar. Det handlar om bankerna, som vill ha total digital kontroll på sina kunders pengar, vägrar hantera kontanter.

Maten, där Big Agri Tech har tagit och tillåtits ta patent på livet. De har så starkt monopol att när deras gener rymmer till bönder och andra så är det BAT som får skadestånd av de drabbade. Det laboratoriekött som de vill tillverka i djurfria fabriker och tvinga oss att köpa av moraliska skäl. Här går de i armkrok med en ekofascistisk miljörörelse och djurväktare som fått det mesta om bakfoten.

Ägandet, när maten inte kan produceras på traditionellt och naturnära sätt för att propagandan dömmer den som oetisk och omoralisk, blir ägandet värdelöst. Lägg därtill att frågan om skogsråvara skulle tvingas till biobränsle blir ytterligare ingrepp i äganderätten. I Sverige används redan hälften av allt som avverkas i skogen till biobränsle internt i den samlade skogsindustrin för dess eget energibehov. Det finns alltså inte mycket mer att ta ut.

Klimatfrågan har i tjugo års tid använts för att med falska argument ställa om samhället i en mycket ofri riktning. Här strålar flera frågor samman, energi, väder, resor, valfrihet, mat, hälsa, med mera. Alarmisterna försöker vrida allt till att passa deras narrativ.

Hälsan, ni förstår omgående att det handlar om mer än Covid 19. Det handlar socker i maten, om skolmedicin kontra naturmedicin, om patienten som aktiv kund eller passivt vårdpaket, med mera.

Globalismen har hyllats av många framför allt före detta folkvalda politiker, som Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Jimmy Carter, Tony Blair, Barack Obama. De gör det alltså utan ansvar för sina utsagor. Men globalismen skapar inget mervärde lokalt, i vanligt folks vardag. Det enda det gör är att stärka monopolen och även skapa en del nya. Dess avsky mot nationalism är avslöjande för dess totalitära ambitioner.

Agenda 2030, det förment goda FNs 17-punktsprogram för att styra all mänsklig verksamhet. Inte för att det behövs, utan för att de vill ha makt och inte betror oss med detsamma. Varje klimattoppmöte är en synod där klimathotets natur ska fastställas och vilka böner och ritualer som ska blidka ödet utarbetas. Dags att säga nej till klimatlögnen!

Jakt och vapen, FNs Arms Trade Treaty (ATT) som ska göra det omöjligt för alla utom stater att äga vapen. EUs förslag till direktiv med blyförbud i ammunition och fiskesänken, “förstärkt” av sosseregeringen och byråkrater i staten, samt klåfingriga inskränkningar i jakten (vilket egentligen är inskränkningar i äganderätten). Detta är allihop delar i en strategi att ta ifrån vanligt folk deras initiativrätt och initiativkraft.

IQ är ett tveeggat svärd. Visst är det bra att tänka igenom sina beslut på ett intelligent sätt. Men eliten lyckas få folk i sin desperation över hur illa samhället fungerar, att börja ropa efter att IQ ska få styra samhället, då ropar de också på att få sortera bort sig själva. Har noterat att många på nätet önskar IQ-test av allt från invandrare till statsministrar, med målet att få till bättre moral och uppträdande eller klokare beslut. Men dels följer inte moral av IQ, dels följer inte frihet för vanligt folk av hög IQ hos makthavarna.

AI, artificiell intelligens, tros vara nästa stora språng i teknikutvecklingen. Men teknikutveckling i allmänhet och tekniksprång i synnerhet påverkar alltid samhället, dess utveckling, des inriktning. Vad vill fria medborgare att AI ska innebära för dem? Kanske än viktigare, med tanke på tillgången till internet, fiber, övervakning, etc. är frågan, vad vill fria medborgare att AI inte ska innebära för dem?

Systemmedia, Medströmsmedia eller vad man nu vill kalla dem. Själva kallar de sig seriös media. Problemet är att de sedan lång tid inte informerar allmänheten om verligheten. Man undanhåller helt enkelt sanningen alldeles för ofta för att demokratin ska fungera på ett rimligt bra sätt. Men det är värre än så, media sprider rent av uppenbar desinformation och den stöder alltid den sittande makten och dess narrativ. Det är inte svårt att förstå varför staten vill betala tidningsstöd och liknande, för det gör media lojal mot makten. Så lojal att statsstödd media självmant smutskastar media utan statligt stöd.

Bankerna, behöver jag säga mer? Jag inkluderar naturligtvis centralbankerna, utvecklingsbankerna och andra sådana insititut avsedda att hålla vanligt folk på mattan och göra de styrande oåtkomliga.

Byråkratin, ökad frihet kräver regelmässigt bantad byråkrati, av två enkal skäl. Byråkrati innebär alltid regelverk som är hämmande för frihet och utveckling. Byråkrati kostar alltid mer i form av skatter, vilket ger mindre utrymme till innovation, produktion och egen konsumtion.

Ett fåtal människor har genomskådat det mesta av detta, många har genomskådat delar av sveket mot mänskligheten. Vi är nu så många och missförhållandena så vanliga och tydliga att det närmar sig en kritisk massa. Alla dessa missförhållanden och säkerligen några jag missat, är vad som fått folk att inse att deras frihet är mer beskuren än vad som är rimligt.

Religiösa människor passar ofta på att smyga in något om religionsfrihet i demonstrationer eller manifest. Det är att bjuda in djävulen! Religion har inget med sekulär demokrati att göra. För med religionen kommer knäppgökarna som perverterar det sekulära samhället.