Akademisk demokratiförstörelse

Akademisk demokratiförstörelse 1

Ur ett litet meningsutbyte på Twitter med en svensk grundskolelärare om vad hon menar med akademisk identitet, gjorde jag nedanstående reflektion. Hon berättade att hennes käpphäst, god handstil, är nödvändig för att eleverna ska tillägna sig en akademisk identitet. Jag ville veta vad hon menade med en akademisk identitet, och i förlängningen varför den var nödvändig. Men så långt kom vi aldrig, hon kunde inte förklara.

Akademisk identitet, vad är det? Identitetspolitik har vi hört talas om, kan det vara något sådant? Identitetspolitiken går ju ut på att skapa avstånd mellan olika identiteter. Detta avstånd skapas med avsikt att obehindrat kunna värdera olika identiteter på ett ojämlikt sätt. Detta trots att identitetspolitiken påstår att just den olika värderingen skapar jämlikhet genom att kompensera för inneboende eller nedärvda olikheter i värde.

Det ger mig lite funderingar kring Freud och Jung, båda anses obsoleta i dagens psykologi, ändå finns de där. Med lite anpassning av den psykologiska terminologin skulle man enligt identitetspolitiken med olika identiteter kunna hävda olika Själv. Självet är det starkare och undermedvetna Jaget, i princip den personlighet vi fötts med. Den rest i Jaget av barndomens Detet som inte påverkats av sociala normer. Indoktrinering sker effektivast via påverkan på Överjaget. När skola och eventuellt föräldrar och annan omgivning söker skapa en akademisk identitet är det Överjaget som bearbetas.

I identitetspolitikens ojämlika jämlikhetssträvan måste vita män idag nedvärderas i allt, eftersom vita män historiskt värderats högst. På så vis blir världen mer rättvis. Detta resonemang är naturligtvis min tolkning av identitetspolitiken, den är inte med säkerhet sann. Jag vill dessutom hävda att det generellt aldrig varit fråga om en toppvärdering av vita män och gradvis nedvärdering av män med annan hudfärg och kvinnor. Undantagsvis har det varit sant, men som sagt undantag.

När akademiker och lärare anser det viktigt att redan i grundskolan fostra eleverna till en akademisk identitet, har det konsekvenser om de lyckas. Eleverna kommer naturligtvis till sin första skoldag med en mängd olika identiteter, eller Själv. En av de viktigare av de som kan sägas stå i motsatsförhållande till en akademisk identitet är den entreprenöriella identiteten. Ett sådant själv vill förverkliga sina egna idéer, inte reproducera andras. Motsatsen till akademisk identitet kan inte bli tydligare.

Alla politiker sjunger entreprenörens lov för att det är de som skapar välståndet i ett samhälle, inte politikerna, inte akademikerna, inte kulturpersonerna. Ändå ges entreprenörerna aldrig bättre villkor än att de kan beskattas och regleras maximalt.

På universitet världen över går en rörelse som kallas för woke, vaken, men naturligtvis är dess motsats. Det började i USA för mer än 30 år sedan, men finns nu överallt. Det är ungdomar som sedan barnsben indoktrinerats med akademisk identitet, som inte känner till, inte känner igen eller känner samhörighet med entreprenörer. Entreprenörer och deras driv att göra saker själv, på eget bevåg skrämmer dem. Entreprenörernas bidrag till nationens välstånd ses som en identitetspolitisk ojämlikhet, en orättvisa som måste kompenseras.

Här har vi det skeende i samtiden som kan förklara det mesta av polariseringen mellan stad och land, mellan vänster och höger, mellan demokrater och republikaner. Mellan Trumps belackare och hans anhängare. De akademiska identitärerna ser sig själva som de självklart mest upplysta, de som borde styra världen. En karta över var dessa finns överensstämmer utomordentligt väl med var Trumps motståndare är tätast samlade. De påpekar gärna att hans anhängare har lägre utbildning, underförstått att de är mindre bildade.

Men som alla vet sedan länge är utbildning och bildning inte samma sak. Ibland, som i fallet med woke identitärer kan de till och med kännas som ömsesidigt uteslutande. Entreprenörerna däremot märker i sin vardag att akademikerna inte förstår ett smack av hur världen fungerar. De blir rättmätigt upprörda över att bli styrda av folk som inte begriper vad det är de styr.

Donald Trump har under sin tid som president gjort mer än någon annan för att sprida ljus över entreprenörernas betydelse. Hans arbete är inte slutfört och kanske aldrig blir det, inte ens om han får fyra år till. Men blir det Biden och hans kader av woke identitärer som styr från och med nu, har vi bara en lång kall akademisk vinter med ett navelskådande mörker att vänta oss i många år, ingen upplysning alls.