Näthat!

Näthat! 1Som medborgare kan man sova tryggt i den fasta förvissningen om att landets civila säkerhetstjänst, i intimt samarbete med internationella organisationer, oförtrutet arbetar med att beivra den för landet skadliga verksamhet som bedrivs på internet.

Riksenheten för säkerhetsmål åtalar nu en särskilt ful fisk, han är 15 år gammal, för hat och hets mot judar och vitryssar. Vem vet, kanske kommer Knesset och Alexandr Lukasjenko i ett gemensamt uttalande hylla Säpos arbete med att hålla nätet rent från hormonstinna tonåringar med mera tid än förstånd?
Hr. Löfven, nationellt och internationellt känd för sitt fasta och bestämda ledarskap i krissituationer, är möjligen ännu ett steg närmare Nobels fredspris.

Resten av oss är bara rejält trötta på att man medelst skattemedel silar mygg och sväljer kameler. Om nu exempelvis återvändande terroristdårar bara har att vänta sig allvarssamtal, tillgång till den svenska sjukvårdens alla resurser och förnyat socialbidrag, så skulle det vara angenämt om denna 15-årings tillrättavisande lades på rätt nivå.

Det finns allvarligare saker att hantera för Riksenheten för säkerhetsmål. Mobben som tvingade en ung poliskvinna på knä är ett sådant exempel. Självklart kommer ett sådant åtal leda till ett väldans rabalder eftersom pöbeln antagligen tycker att det strider mot en och annan helig värdegrund. Men rent principiellt synes det undertecknad bra att fastslå hur en totalt intelligensbefriad medelklass ska få bete sig.

De jurister och höga polischefer som godkände demonstrationstillstånden skulle också vara intressanta att utreda inför domstol. Var gick det fel när dessa förment kloka människor sa ja? Eller är de enbart utsedda till sina arbeten för att de tycker rätt saker, att alla människor har lika värde och det otroligt viktiga med mångfald?

Men, Riksenheten för säkerhetsmål har viktigare saker för sig. Som att åtala pseudo-tuffa 15-åringar. Befolkningen kan sova tryggt, eller kanske fundera över var det gick fel.
Själv är jag av den fasta övertygelsen om att varken Säpo, den vanliga polisen eller det övriga samhället kommer vara mig till någon vidare hjälp. Därtill är man för upptagen att signalera sina oerhört rätta värdegrundsideal snarare än att bekämpa smittspridning genom att förhindra stora folksamlingar. Vidare tycker samhället uppenbarligen att en 15-åring utgör ett större hot mot dess fundament än arga demonstranter som tar heder och ära av den samhälleliga institution som har rätt att utöva våld mot medborgarna.

För en anhängare av nattväktarstaten är det dystra tider. Så pass dystert är det att jag sitter här på min kammare och starkt överväger att övergå till mer libertarianska läror. Det börjar kanske bli dags att putsa av sina kunskaper i vapenbruk och köpa sig en bit land bortom allfartsvägarna där min egen lilla fristat kan bli verklighet?
Då slipper man allsköns vederstyggligheter av myndigheters missbruk av skattemedel och förstånd. Över den fristatens gränser kommer bara den släppas som passar in i mitt PK-narrativ. Yttras ordet värdegrund förpassas personen omedelbart ut för tid och evighet!

Hur hanterar man då, rätt och riktigt, 15-åringar som sprider näthat?
Tja, om det nu stämmer att SÄPO söker upp till riket återkomna jihadister för allvarssamtal så kan det vara lämpligt även för tonåringar som lever rullan på internet. Också tonåringarnas förmodligen intellektuellt och känslomässigt frånvarande föräldrar bör väl delta i sessionerna. SÄPO har ju mage att påstå att anledningen till att så få utländska spioner ställs inför rätta i Sverige är att man diskret söker upp dem och ber dem flyga och fara dit pepparn växer.
Samma metodik kan gott tillämpas på barn. Givetvis med undantaget att de inte ska behöva försvinna från landet.

Orsaken till att detta inte görs är väl sannolikt att även landets säkerhetsvårdande myndigheter måste visa lite resultat då och då.

SÄPO får nu ett gratistips från skribenten av denna text. Ni är ytterst välkomna att slösa ännu mer resurser genom att följa min trafik på internet. Jag är exempelvis aktiv på den s.k. högerextrema sociala plattformen GAB som @Attackliberal. Välkomna!

 

SVT Nyheter om näthatande 15-åring