Tillståndet i Riket, december 2020

Tillståndet i Riket, december 2020 1

Tillståndet i riket är, enligt mina kunskapare ute i landet, kanske inte värre än vanligt. Vissa hävdar rentav av vissa ljusglimtar synes blixtra till i ett annars vintermörkt land!
Bland annat så åtalas företrädarna för Angered Kamelcenter och Interkulturellt center för grova bokföringsbrott efter det att cirka 5 miljoner kronor har försvunnit…

Föreningarna, som huvudsakligen drivits av samma personer, har lyckats med konststycket att inte redovisa någonting för berörda myndigheter. Kanske har föreningarnas företrädare, vilket huvudsakligen varit samma personer i båda, med tanke på deras förmodade religiösa föreställningar ansett att bokföring är Haram?
Det är ju allom bekant att vissa av våra muslimska bröder och systrar har det notoriskt svårt att anpassa sig till en västerländsk rättstradition.

Samma sak torde väl gälla för den 30-årige syrianskättade ”entreprenör”, boende i Gävle men medborgare i Syrien, som omskar nio pojkar med en för ändamålet särskilt inhandlad lödpistol(!).
Fri Debatts redaktion skickar en tacksamhetens tanke till apotekspersonalen som larmade polis när mannen tillsammans med en kumpan köpte stora mängder sårtvätt, bedövningssalva och kompresser. Det får väl anses symtomatiskt att det inte var föräldrarna som tryckte på larmknappen. Förutom att dessa kanske anser det vara normalt att deras barn omskärs med lödpistol så måste ju hänsyn tagas till språkproblem och kulturella skillnader.
Det är ju närmast en mänsklig rättighet att man ska slippa lära sig svenska eller anpassa sig till våra svenska seder och bruk för att uppehålla sig härstädes!

Svenska språket är för övrigt på tapeten i Blekinge, eller Sveriges trädgård som landskapet också kallas.
Personalen på en barnavårdscentral larmade under november om barnens dåliga språkutveckling. Det går helt enkelt inte att kommunicera med dem på svenska. Nu står ju inte politikerna handfallna inför detta faktum, långt därifrån!
Svaret på problemet är att placera barnen på svensktalande förskolor, fattas bara annat. Att barnens föräldrar ska lära sig svenska och använda språket hemma anses väl kanske som vanligt vara ett ingrepp i diverse mänskliga rättigheter.
I min egen kliniska vardag är det inte ovanligt att barn med utländsk bakgrund som har en erbarmligt låg nivå på sin svenska ändå talar och förstår ljusår bättre än sina föräldrar. Det krävs ingen doktorsexamen i lingvistik att förstå varför det är så.
Barnen har har trots allt någon form av kontakt med svensktalande i skolan. Föräldrarna sannolikt nästan ingen kontakt alls med språket. När myndighetskontakter och dylikt skall genomföras finns tolk eller någon byråkrat som tjattrar på hemspråket tillgänglig.

Som tur är våra eminenta rik(s)dagspolitiker givetvis förutseende nog att motionera om en avgiftsfri och obligatorisk förskola. Min kollega på Fri Debatt, Johan Simu, hade vänligheten att översätta eländet till begriplig svenska i ett inlägg den 13 november. Genom ett sådant förfarande kommer säkerligen ännu en generation invandrarbarn att växa upp i språklig och kulturell förvirring samt ekonomiskt utanförskap och bli lydigt röstboskap åt den socialdemokrati som betalar deras uppehälle med skattepengarna vi tvingas hysta in i systemet.

Blekinge utmärkte sig ytterligare under månaden som gått. Dagen efter att regionen skärpt coronarestriktionerna samlades 57 personer till möte i regionfullmäktige.
Enligt regionrådet Lennarth Fröberg (M) fanns det inte något ”hållbart alternativ” till mötet. Fri Debatts redaktion väljer att förhålla sig skeptisk till den slutsatsen. Kanske bör regionrådet Fröberg ha en bättre framförhållning och i fortsättningen tillse att IT-avdelningen får ett ord med i laget (alltså dem som kan något därstädes, inte någon kompistillsatt chef) innan han uttalar sig.
Tekniskt helt omöjligt kan det i princip inte vara om de politiskt tillsatta i regionfullmäktige är normalt läskunniga och har tillgång till en någorlunda modern dator och internetuppkoppling.
Senast jag var i Blekinge, sommaren 2019, gick befolkningen där på två ben och föreföll mestadels intelligenta och läskunniga på en nivå väl motsvarande rikssnittet. Att Blekinges regionfullmäktige inte skulle vara det är nästan otänkbart!

Inte bara rättstraditioner, utan också klädkoder, är i ropet denna höst. I Skurup har man som bekant infört förbud mot slöjor och andra täckande klädesplagg i kommunens förskolor och skolor.
Mer precist kan man uttrycka det som att kommunen utmanar statsmaktens rådande narrativ om att alla ska gilla olika och att religionsfriheten innebär att en kristen västerländsk tradition av naturen är ond!
Senast är det DO (diskrimineringsombudsmannen), snart nog omdöpt till diskrimineringsombudshennet (DOH) om jag får tro mina sagesmän inom yttervänstern, som kommit fram till att syftet med klädpolicyn verkar vara att förbjuda religiöst präglade klädesplagg.
Kommunstyrelsens ordförande i Skurup, Johan Bolinder (M), anser med rätta att DO härmed försöker påverka den pågående rättsprocessen. Om det kan man inte annat än hålla med.
Varje försök från kommunerna i riket att stå upp för sitt självbestämmande måste slås ner hårt och bestämt av våra socialistiska överherrar. Det skulle ju annars se ut det om kommunerna styrde upp verksamheten efter eget huvud!

I Sverige är den enda frihet som tillåts den som dikteras av våra illa utbildade och i verkligheten dåligt förankrade politiska och och byråkratiska överklass. Ivrigt understödda av våra i stor utsträckning statligt finansierade medier har dessa en i många stycken förvrängd bild av sakernas tillstånd, som att kvinnor och flickor per definition önskar bära heltäckande klädesplagg. Eller, för den delen, att resten av befolkningen uppfattar detta som fullt normalt!

I övrigt är allt som förut, nästan.
Vår fyrbåk i det stora nordiska mörkret, statsminister Löfven, uttalar sig förmanande i televisionsapparaterna. Miljöpartiet lägger fram förslag på ny gråterska och SSU-toppen Philip Botström är sur på påverkare som inte tar sitt ansvar under coronapandemin.
Det senare är ganska magstarkt till och med för den karln. Vore han något att räkna med, alltså inte rädd för sina framtida karriärmöjligheter, skulle han jaga sin egen partiledning med blåslampa eftersom de gravt misslyckats att skydda samhällets äldre. Ehuru hans högre utbildning bland annat består av fristående kurser i praktisk filosofi lär det dock inte hända. Den pojken får nog fortsätta harva på i vårat politiska system tills en lämplig reträttpost inom någon suspekt myndighet blir ledig.

Givetvis kan ingen text om tillståndet i riket vara komplett utan analys av statstelevisionens julkalender. I år vill regissören känga till alla som förnekar den rådande uppfattningen om jordens klimat.
Upplägget är föredömligt enkelt. 1920 var det snö, 2020 finns det ingen snö. Synd bara att SMHI har samlat in statistik från inte mindre
än 43 mätstationer sedan vintern 1904/05 till vintern 2019/20. Enligt denna statistik var vintern 2019/20 minst lika, om inte mer, snöig än 1919/20.

Tillståndet i Riket, december 2020 2
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-vinterns-storsta-snodjup-1.91052

Julkalendern får väl nöja sig med att allt i övrigt är att betrakta som helt politiskt korrekt. Flickor i huvudrollerna, HVB-hem på 2020-talet och överklass på 1920-talet o.s.v. Jag ser med spänning fram emot att missa vartenda avsnitt av eländet! Men om någon av Fri Debatts läsare önskar placera sig i TV-soffan och titta för att senare återkomma med en vederhäftig recension tackar jag inte nej till det!

Ta det försiktigt i julstöket och betänk att det kunde varit värre. I värsta fall kunde man fötts till socialist och tvingats gilla olika! Vi har fortfarande vissa möjligheter att tycka och tänka själv.
Till julen kan vi ta tid och tänka på våra närmaste och den glada svenska julen. Snart nog är det vardag igen och arbetet med att störta våra socialistiska överherrar från makten fortsätter!