Dagspolitik

Rädda ekonomin eller stoppa smittan

Det pågår just nu en märklig debatt om hur hårda restriktioner man bör införa för att minska spridningen av det nya kinesiska coronaviruset. Det verkar generellt anses att hårdare restriktioner kostar mer i raserad ekonomi. Hittills har man i Sverige, från myndighetshåll, valt att inte införa några betydande, hårda lagliga restriktioner eller utegångsförbud för att Läs mer…

Tal till Nationen

Hör upp, fåkunniga! Makten har talat och tiderna i vår nordligt belägna europeiska randstat är kärva. Medborgarna torde veta hut, inse situationens allvar och ta sitt ansvar! Vår käre ledare har, från en hemligt belägen kommandopost, nådigt tilltalat sina undersåtar och klarat ut ett och annat! I all sin visdom har hen påtalat det för Läs mer…

Internationella Kvinnodagen

På den internationella kvinnodagen passar det bra att påpeka ett självklart faktum. Oavsett hur du definierar total jämlikhet mellan kvinnor och män, exempelvis utfall eller möjligheter, så är utsikterna för att det ska uppnås obefintliga. Det är nämligen så, myndigheter och aktivister till trots, att skillnaden mellan könen är betydligt större än vad man kan Läs mer…

Ett farväl till SAS

Hej! Det finns inget uppenbart sätt att avsluta mitt Eurobonusmedlemskap genom er hemsida så därför ber jag er att avsluta det via det här mailet. Jag har förvisso inte flugit särskilt frekvent med er men jag har alltid, när ekvivalenta valmöjligheter existerat, prioriterat att välja er eftersom jag kort och gott föredrar att flyga med Läs mer…

Jorden Anropar Karin Olsson

I efterdyningarna av SAS reklamdebacle frågar sig Expressens kulturchef och ställföreträdande ansvarig utgivare Karin Olsson: ”Hur kunde vi hamna i situationen att några tusen människor som inte har något bättre för sig än att klaga på en reklamfilm ska få bestämma hur SAS marknadsför sig?” En rimligare fråga skulle kanske vara hur ett företag som Läs mer…

Tillståndet i Riket, februari 2020

Eftersom jag på alla sätt och vis respekterar valar som de evolutionära underverk de är vägrar jag av princip att likna Sveriges socialdemokrati vid en strandad val. En rostig gammal skuta utan en handlingskraftig kapten ombord är en bättre liknelse. Inte ens den av regeringen och dess stödpartier nyligen införda förordningen om att ansöka om Läs mer…

Socialismen är död, Leve socialismen!

Under vissa förutsättningar är det uppenbarligen så att socialism kan fås att fungera. Ett land som är någorlunda etniskt homogent och klarar att stå utanför storskaliga krig är ett exempel. I Sverige fungerade det så bra att partiet som regerade i långliga tider efter det storskaliga kriget nu håller på att krossas av partiet som Läs mer…

Bomber och Avokado

I gårdagens upplaga av en i riket förekommande kvällstidning kan vi läsa om att bombdådet på Östermalm, området som kan räkna sig till ett av Sveriges absolut bättre, kanske har sin upprinnelse i att det förekommit en ”knarkcentral” på adressen. Sagesmannen i artikeln, tydligen själv konsument/f.d. konsument av sinnesförändrande droger, menar att verksamheten skötts mycket Läs mer…