Rörelser i genpoolen

Genetisk forskning har sedan millennieskiftet tagit stora steg framåt. Det gäller inte minst ökad kunskap om människans genom. Detta ger nya insikter om hur människoarten spritt sig över planeten i vågor och epoker. Vi kan endast följa kvinnolinjer eller manslinjer, X eller Y, inte de släktled som blandat ligger däremellan. Kvinnornas fås fram via mitokondrie-DNA, Läs mer…

Rättvisan är blind och stukad!

I Sverige är som bekant rättvisan på många områden satt på undantag. När det gäller de värsta brotten som kan utföras, exempelvis våldtäkt, kan kriminaldåren ha riktig tur och dömas av “domare” som är så klent intellektuellt utrustade att brottslingen går fri. Senast var det två ärkesocialister till nämndemän (eller heter det nämndehen numera?) som Läs mer…

Socialism i sin prydno!

Det är relativt enkelt att avgöra när en minister i vår regering ljuger. Trixet är att se om munnen rör sig på dem, eller höra dem tala, alternativt läser en artikel om något de sagt. Då kan du vara relativt säker på att ministern far med osanning. Sveriges landsbygdsminister, Jennie Nilsson (S), är ett sådant Läs mer…

Tillståndet i Riket, maj 2020

Vi närmar oss sommaren 2020 och riket skakas i sina grundvalar! Vilken tur, kan man tycka, att vi mitt uppe i kaoset av inställda “studenter” och överfyllda stockholmskrogar kan lita på pseudoLiberalerna. I dag införs nämligen, på riktigt, den så kallade plastpåseskatten. Den 1 mars körde man igång med första steget, då handlare kunde registrera Läs mer…

VEM ÄR EN GOD MÄNNISKA?

Denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-04-27. Angreppet på den västerländska civilisationen genom postmodernismen och dess samhälleliga uttryck: kulturmarxismen, är oerhört brett, konstant och fullkomligt hänsynslöst. Jag ska här bara behandla några etiska aspekter av den åskådningen – liksom något om traditionell moraluppfattning i Sverige – och jämföra med en libertariansk syn. I en Läs mer…

Sträck på er tornedalingar, ni är inga offer

Jag är en pojke från malmfälten och mina rötter går djupt ner i Tornedalens jord, jag kan spåra min familj tillbaka till åtminstone 1600-talet då min familj nämns i Antti Keksis kväde om den stora islossningen i Torneälven [1]. Ju mer jag tittar på mitt släktträd ju starkare känslor får jag för denna lilla plats Läs mer…

Frihet innebär att respektera allas livsval….

Frihet innebär att respektera allas livsval, den kommentaren fick jag på mitt senaste inlägg och det är ett tankesätt som man ser allt för ofta bland nyliberaler. Respekt är uppenbarligen ett ord som inte längre har någon mening och detsamma kan man säga om ordet frihet. Om du har frihet så har du möjligheten att Läs mer…

Finner man friheten i den stora mensfesten?

Vad är frihet? Finner man friheten när man dansar extatiskt i sin pundarkvart med blod(bajs?)fläckar på trosorna och med en kanyl i handen? Är frihet att kunna leva som en slusk utan några ambitioner och krav, att tillåta sig själv att svulla i sig chips och läsk och fullständigt skita i allt vad kroppslig estetik Läs mer…