Pensionärerna

Idag så gjorde jag misstaget att besöka Zuckerbook för att se vad som sker ute i världen och då såg jag den här bilden flimrade förbi i flödet och blev gravt triggad. Jag får väl börja med att skriva det obligatoriska #InteAllaPensionärer men i övrigt kan jag inte säga annat än att det är tamejfan Läs mer…

Dags för IPCC att erkänna sina fel

Teorin om AGW, Anthropogenic Global Warming, ett tag utökad till CAGW, Catastrophic Anthropogenic Global Warming, innan den bytte spår till Climate Change, har avvisats som felaktig. Oavsett vilken av dessa desperata hypoteser vi talar om förutspådde de ett antal följdverkningar som skulle visa att hypotesen var rätt. Förutom själva att hypotesen tillbakavisats har IPCC avslöjats Läs mer…

Fristäder och det långsiktiga bevarandet av friheten

Det finns många som drömmer om en friare värld, inspirerat av den fiktive John Galts dolda dal där driftiga personer sökte exil, eller mer samtida idéer om att bygga fristäder på friköpta landområden. Grundidén handlar om att ett antal likasinnade skapar ett nytt samhälle, fritt från dagens storstatliga och överbeskattade ideal. En fristad som skapas Läs mer…

Nya kugghjul i trollfabrikens växellåda

En liten reflektion över Motte and Bailey, Bait and Switch, Dunning – Kruger, Peter principle mm.Allt handlar om tolkningsföreträde. Nej, jag tror inte jag överdriver. Inte mycket i vart fall. Vi har tidigare flera tillfällen nämnt härskartekniker som nyspråk, tvärtomspråk, identitetspolitik med mera. Jag har bland annat berört detta i kugghjulsverkstaden för många år sedan.Nu Läs mer…

Enhetsskolan är problemet, inte flumskolan

Enhetsskolan var namnet på den skolreform som hade föreslagits redan 1946 och som efter försöksverksamhet under 1950-talet så småningom mynnade ut i den mer eufemistiskt titulerade “grundskolan”. Grundskolan lanserades år 1962 med den nya läroplanen Lgr 62 och var införd i hela landet år 1972. Innan grundskolans införande hade Sverige haft ett parallellskolesystem där elever Läs mer…

Sommartid, Vintertid och Socialism

Du glömde väl inte ställa om klockan? Enligt rådande socialistisk ordning har vi nämligen bytt från “sommartid” till “vintertid”. Sommartidens fader anges vanligen som George Vernon Hudson, en entomolog från Nya Zeeland. Redan 1895 tyckte han att arbetarna gott kunde få mer användbar fritid efter arbetets slut. Efter ett misslyckad försök att införa sommartid i Läs mer…

Svanesången

Hör mig, skönaste drottning över ditt världsrike, Roma, du som bland stjärnornas här tagits som like emot, hör mig, du moder till mänskor, moder till gudar, ty även oss dina tempelkrön lyft högt emot himmelen upp: dig lovsjunger vi nu och alltid så länge som ödet gynnar oss: ingen är trygg utan vördnad för dig. Läs mer…

Utvisa mera!

  TT (via SVD) uppmärksammade i dagarna att de sex radikala islamisterna som tagits i förvar av SÄPO eftersom de bedöms utgöra säkerhetshot sannolikt inte kan utvisas. Detta på grund av att de “riskerar förföljelse i hemlandet”. Detta är bara ett av många exempel på hur skev Sveriges politik är och hur den alltid sätter Läs mer…